Nyheter - Side 9

Bilde av Nanna Fredheim og Hallvard Kvale i hagen til Institutt for samfunnsforskning
Publisert 10. okt. 2017 11:42

Nanna Fredheim og Hallvard Kvale ser fram til å tre inn i samfunnsforskningens verden, i sine nye stillinger som stipendiat og kommunikasjonsrådgiver.

Publisert 4. okt. 2017 11:05

Barn engasjerer. Migrasjon engasjerer. Dermed var det stor interesse for seminaret om barns opplevelse av migrasjon, og de som var til stede ble belønnet med motiverte innledere og en debatt som kunne vart en halv time lenger.

Publisert 15. sep. 2017 13:35

Hvem velger kjønnstradisjonelle utdanningsløp – og hvem bryter mønsteret? I ny artikkel undersøker Sara Seehuus og Liza Reisel hvilken betydning sosial bakgrunn har for kjønnsdelte utdanningsvalg.

Publisert 15. sep. 2017 08:30

ISF-forsker Jan-Paul Brekke deltar som foreleser i nytt, interaktivt nettkurs om juridiske og etiske dilemmaer innen massemigrasjon og menneskerettigheter. Dette høyaktuelle kurset er åpent for alle og starter mandag 18. september.

Publisert 14. sep. 2017 15:48

Valgkampen i Norge er på radaren i utenlandske medier. Forskerne guider dem gjennom valglandskapet – hvor journalistene er spesielt interesserte i resultatene i lys av populistiske strømninger i Europa.

Publisert 13. sep. 2017 15:17

Norsk samfunnsdebatt har et dobbelt problem, konkluderer ISF-forsker Kari Steen-Johnsen: Folk diskuterer med folk som er enige med dem og blir sikrere i sin sak. I tillegg «skyter» de på meningsmotstandere med argumenter fra skyttergraven – og blir sikrere av det også.

Publisert 12. sep. 2017 09:03

De siste ti årene har norske myndigheter strammet inn på regelverket for familieinnvandring. I den nylig publiserte rapporten «Family reunification regulations in Norway and the EU”, sammenligner forskerne det norske regelverket med regelverket i andre europeiske land.

Publisert 11. sep. 2017 23:00

Behøver du en ekspertuttalelse i forbindelse med stortingsvalget? Se denne oversikten over hva våre forskere kan bidra med av fagkunnskap i valgkampen.

Publisert 9. sep. 2017 11:42

Politikerne må slutte å la enkeltsakene dominere debatten om private velferdsleverandører. Det skriver ISF-forskerne  Karl Henrik Sivesind og Håkon Trætteberg i ny kronikk i Dagens Næringsliv – de er og aktuelle med bok om temaet.

Publisert 7. sep. 2017 12:11

En ny ISF-rapport kartlegger stortingskandidater ut fra deres sosiale og politiske bakgrunn, hvordan de fører valgkamp, hvem de mener de skal representere og hvordan de forholder seg til andre partier.

Publisert 6. sep. 2017 10:32

Kritikk av elitene har lang tradisjon, men i det siste er det spesielt blitt en vanlig del av retorikken til populistiske grupperinger og partier, særlig i England og USA. ISF-forsker Trygve Gulbrandsen ser på hvordan elitismen utarter seg i Norge.

Publisert 5. sep. 2017 09:09

Hvordan møter frontlinjearbeidere i NAV situasjoner der stønadsmottakere ikke oppfyller krav om aktivitetsplikt og andre vilkår, og hvilke typer arbeidsmarkedstiltak har størst effekt når det gjelder å hjelpe ungdom ut av arbeidsledighet? Dette er blant spørsmålene du kan lese om i årets tredje nummer av Søkelys på arbeidslivet.

Publisert 1. sep. 2017 15:44

Høstens valg er det første i Norge siden populismebølgens klimaks i 2016. Ser vi noe av det samme her? Forsker Johannes Bergh kommenterer saken i en film og et innlegg om temaet.

Publisert 31. aug. 2017 14:32

En ny ISF-rapport tar for seg en Facebook-kampanje fra norske myndigheter, rettet mot migranter. Forskerne undersøker også tilsvarende internasjonale informasjonskampanjer.

Publisert 31. aug. 2017 09:00

Årets tredje utgave av TfS rommer flere viktige bidrag – deriblant en artikkel om hvordan synet på innvandring og innvandrere har endret seg fra 1993–2015.

Publisert 30. aug. 2017 13:01

Funn og konklusjoner fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017 er nå samlet på norsk i en kortfattet rapport.

Publisert 25. aug. 2017 11:33

– Ved ISF har vi gode erfaringer – men internasjonal, åpen publisering er skikkelig komplisert, sa direktør Tanja Storsul. Hun var tydelig i sitt innlegg da regjeringen lanserte nye retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Publisert 18. aug. 2017 13:45

Trekk ved velferdsstaten kan bidra til å forsterke mannsdominansen i toppen av privat sektor, men årsaker og løsningene ligger først og fremst hos næringslivet, sier likestillingsforsker Mari Teigen.

Publisert 17. aug. 2017 12:59

Finnes det grobunn for populistiske strømninger og anti-elitisme i Norge? ISF-forsker Kari Steen-Johnsen leder debatt om fenomenet torsdag 17. august på Arendalsuka.

Publisert 16. aug. 2017 19:19

Fattigdommen blant barn i Norge øker. Forsker Axel West Pedersen er uenig i forslaget om behovsprøvd barnetrygd, som var konklusjonen til flertallet i Barnefamilieutvalget han selv satt i.

Publisert 14. aug. 2017 13:54

I jakten på kristenvelgerne er det forskjell på aktive kristne, og de som liker retorikken om kristne verdier.

Publisert 10. aug. 2017 15:24

Korleis har barnehagar og barnevern blitt noko av det mest lukrative ein investor kan satse på? Forskar Karl Henrik Sivesind er tydelig på sine anbefalingar, publisert i ei sak hos Dag og Tid.

Publisert 3. aug. 2017 16:19

Forskere fra Institutt for samfunnsforskning diskuterer innvandringspolitikk, barnefattigdom med mer på Arendalsuka i august. CORE-senteret har også et arrangement om likestilling i et digitalisert arbeidsliv.

Bilde av streikende mennesker utenfor Stortinget.
Publisert 3. aug. 2017 16:13

KRONIKK: Dersom arbeidslivet preges av usikre maktforhold, vet ingen av partene hvor mye de kan kreve. Les mer om ISF-forsker Magnus Rasmussen sine forskningsfunn, som stod på trykk i Klassekampen 2. august.

Publisert 29. juni 2017 13:42

Den nyoppussede nettsiden samler forskningsfunn om ytringsfrihetens stilling i Norge. Du kan også utforske befolkningens holdninger til ytringsfrihet gjennom et interaktivt barometer.