Nyheter - Side 9

Publisert 25. aug. 2017 11:33

– Ved ISF har vi gode erfaringer – men internasjonal, åpen publisering er skikkelig komplisert, sa direktør Tanja Storsul. Hun var tydelig i sitt innlegg da regjeringen lanserte nye retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Publisert 18. aug. 2017 13:45

Trekk ved velferdsstaten kan bidra til å forsterke mannsdominansen i toppen av privat sektor, men årsaker og løsningene ligger først og fremst hos næringslivet, sier likestillingsforsker Mari Teigen.

Publisert 17. aug. 2017 12:59

Finnes det grobunn for populistiske strømninger og anti-elitisme i Norge? ISF-forsker Kari Steen-Johnsen leder debatt om fenomenet torsdag 17. august på Arendalsuka.

Publisert 16. aug. 2017 19:19

Fattigdommen blant barn i Norge øker. Forsker Axel West Pedersen er uenig i forslaget om behovsprøvd barnetrygd, som var konklusjonen til flertallet i Barnefamilieutvalget han selv satt i.

Publisert 14. aug. 2017 13:54

I jakten på kristenvelgerne er det forskjell på aktive kristne, og de som liker retorikken om kristne verdier.

Publisert 10. aug. 2017 15:24

Korleis har barnehagar og barnevern blitt noko av det mest lukrative ein investor kan satse på? Forskar Karl Henrik Sivesind er tydelig på sine anbefalingar, publisert i ei sak hos Dag og Tid.

Publisert 3. aug. 2017 16:19

Forskere fra Institutt for samfunnsforskning diskuterer innvandringspolitikk, barnefattigdom med mer på Arendalsuka i august. CORE-senteret har også et arrangement om likestilling i et digitalisert arbeidsliv.

Bilde av streikende mennesker utenfor Stortinget.
Publisert 3. aug. 2017 16:13

KRONIKK: Dersom arbeidslivet preges av usikre maktforhold, vet ingen av partene hvor mye de kan kreve. Les mer om ISF-forsker Magnus Rasmussen sine forskningsfunn, som stod på trykk i Klassekampen 2. august.

Publisert 29. juni 2017 13:42

Den nyoppussede nettsiden samler forskningsfunn om ytringsfrihetens stilling i Norge. Du kan også utforske befolkningens holdninger til ytringsfrihet gjennom et interaktivt barometer.

Publisert 22. juni 2017 16:26

Da Erlend Loe så en av kart-figurene i Jørn Ljunggrens nye bok, Oslo - ulikhetenes by, fikk han lyst til å regissere en ny Alien-film. Dagbladet ga boken terningkast 5.

Publisert 22. juni 2017 15:40

Aktørene i skjæringsfeltet mellom offentlig, privat og frivillig sektor bidrar til sosial innovasjon. De møter imidlertid også utfordringer. Les mer og se opptak fra vårt frokostseminar om muligheter og utfordringer ved sosialt entreprenørskap i Norge her.

Publisert 21. juni 2017 10:09

De nye nettsidene til Institutt for samfunnsforskning innebærer flere endringer og et mer brukervennlig nettsted.

Publisert 16. juni 2017 15:24

Flere kvinner finner ikke veien til toppen til tross for at nye generasjoner av ledere kommer til, viser ny forskning.

Publisert 14. juni 2017 12:41

Oslos sosiale ulikheter diskuteres ofte, både faglig og i offentligheten. I dag kommer det ut en bok som tar for seg ulike aspekter knyttet til sosial ulikhet i Oslo. Boken er redigert av Jørn Ljunggren, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Publisert 14. juni 2017 12:37

Selv om det kommer få asylsøkere til Norge for tiden, er det fortsatt flyktningkrise i nabolandene til konfliktområdene. På seminaret 22. mai diskuterer vi premissene for støtte i det som kalles «nærområdene».

Publisert 8. juni 2017 13:30

Hvor trekkes grensene for hva som kan sies og hvem som kan delta i den offentlige debatten?

Publisert 8. juni 2017 13:27

Helt siden Aud Korbøl gjennomførte de første undersøkelsene om «fremmedarbeiderne» på 1970-tallet, har Institutt for samfunnsforskning forsket på migrasjon. Gradvis har migrasjonsforskningen beveget seg fra periferi til sentrum i norsk samfunnsforskning.

Publisert 7. juni 2017 13:14

Universitetsforlagets hederspris for årets beste tidsskriftartikkel gikk til en artikkel som ble publisert i Søkelys på arbeidslivet. – Årets tidsskriftsartikkel er et godt eksempel på at man kan formidle komplekse analyser fra et stort felt på en oversiktlig og god måte uten å forringe kvaliteten – kanskje tvert om, sier redaktør Kjersti Misje Østbakken.

Publisert 2. juni 2017 12:04

Ny forskning viser at nettdebattantene ofte diskuterer med meningsmotstandere, men blir likevel sikrere på eget standpunkt. Det er imidlertid ikke bare tungt skyts som kjennetegner diskusjonene, de kan også bidra til læring.

Publisert 1. juni 2017 13:02

Resultatene i denne boken kan bli en viktig målestokk for fremtidig valgforskning.

Publisert 1. juni 2017 12:53

Arnfinn Midtbøen har skrevet en artikkel om migrasjonsforskningens historie der han ser på sentrale tekster og fagdebatter i norsk migrasjonsforskning fra 1970-tallet og fram til i dag.

Sámediggi: Her ser vi Sametingsrådet som satt fra 2009 til 2013. Foto: Sámediggi Sametinget, flickr.com.
Publisert 30. mai 2017 12:46

I morgen presenterer forskere nye funn om velgeratferden i de norske og svenske sametingsvalgene.

Publisert 10. mai 2017 12:25

Tidsskriftet består denne gang av tre artikler, en forskningskommentar og et boksymposium om den nye utgaven av Det norske samfunn. Du finner den åpent tilgjengelig på nett fra og med i dag.

Søkelys på arbeidslivet 1-2 2017
Publisert 4. mai 2017 21:24

Hva kjennetegner personer som tar fagbrev som voksne? Kan midlertidig arbeid være en bro inn i stabil sysselsetting? Vil kjønnsforskjellen i andelen ledere bli mindre etter hvert som nye og mer likestillingsorienterte generasjoner kommer til? Dette og mye mer kan du lese om i årets første utgave av Søkelys på arbeidslivet.

Publisert 25. apr. 2017 12:15

I flere land ser vi en polarisering i politikken ved at fløypartier har gjort det godt i valg etter valg. I en kronikk som sto på trykk i Dagens Næringsliv 22. april, ser ISF-forskere på hvordan økonomisk globalisering gir økt politisk polarisering også i Norge.