Nyheter - Side 7

Publisert 5. sep. 2017 09:09

Hvordan møter frontlinjearbeidere i NAV situasjoner der stønadsmottakere ikke oppfyller krav om aktivitetsplikt og andre vilkår, og hvilke typer arbeidsmarkedstiltak har størst effekt når det gjelder å hjelpe ungdom ut av arbeidsledighet? Dette er blant spørsmålene du kan lese om i årets tredje nummer av Søkelys på arbeidslivet.

Publisert 1. sep. 2017 15:44

Høstens valg er det første i Norge siden populismebølgens klimaks i 2016. Ser vi noe av det samme her? Forsker Johannes Bergh kommenterer saken i en film og et innlegg om temaet.

Publisert 31. aug. 2017 14:32

En ny ISF-rapport tar for seg en Facebook-kampanje fra norske myndigheter, rettet mot migranter. Forskerne undersøker også tilsvarende internasjonale informasjonskampanjer.

Publisert 31. aug. 2017 09:00

Årets tredje utgave av TfS rommer flere viktige bidrag – deriblant en artikkel om hvordan synet på innvandring og innvandrere har endret seg fra 1993–2015.

Publisert 30. aug. 2017 13:01

Funn og konklusjoner fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017 er nå samlet på norsk i en kortfattet rapport.

Publisert 25. aug. 2017 11:33

– Ved ISF har vi gode erfaringer – men internasjonal, åpen publisering er skikkelig komplisert, sa direktør Tanja Storsul. Hun var tydelig i sitt innlegg da regjeringen lanserte nye retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Publisert 18. aug. 2017 13:45

Trekk ved velferdsstaten kan bidra til å forsterke mannsdominansen i toppen av privat sektor, men årsaker og løsningene ligger først og fremst hos næringslivet, sier likestillingsforsker Mari Teigen.

Publisert 17. aug. 2017 12:59

Finnes det grobunn for populistiske strømninger og anti-elitisme i Norge? ISF-forsker Kari Steen-Johnsen leder debatt om fenomenet torsdag 17. august på Arendalsuka.

Publisert 16. aug. 2017 19:19

Fattigdommen blant barn i Norge øker. Forsker Axel West Pedersen er uenig i forslaget om behovsprøvd barnetrygd, som var konklusjonen til flertallet i Barnefamilieutvalget han selv satt i.

Publisert 14. aug. 2017 13:54

I jakten på kristenvelgerne er det forskjell på aktive kristne, og de som liker retorikken om kristne verdier.

Publisert 10. aug. 2017 15:24

Korleis har barnehagar og barnevern blitt noko av det mest lukrative ein investor kan satse på? Forskar Karl Henrik Sivesind er tydelig på sine anbefalingar, publisert i ei sak hos Dag og Tid.

Publisert 3. aug. 2017 16:19

Forskere fra Institutt for samfunnsforskning diskuterer innvandringspolitikk, barnefattigdom med mer på Arendalsuka i august. CORE-senteret har også et arrangement om likestilling i et digitalisert arbeidsliv.

Bilde av streikende mennesker utenfor Stortinget.
Publisert 3. aug. 2017 16:13

KRONIKK: Dersom arbeidslivet preges av usikre maktforhold, vet ingen av partene hvor mye de kan kreve. Les mer om ISF-forsker Magnus Rasmussen sine forskningsfunn, som stod på trykk i Klassekampen 2. august.

Publisert 29. juni 2017 13:42

Den nyoppussede nettsiden samler forskningsfunn om ytringsfrihetens stilling i Norge. Du kan også utforske befolkningens holdninger til ytringsfrihet gjennom et interaktivt barometer.

Publisert 22. juni 2017 16:26

Da Erlend Loe så en av kart-figurene i Jørn Ljunggrens nye bok, Oslo - ulikhetenes by, fikk han lyst til å regissere en ny Alien-film. Dagbladet ga boken terningkast 5.

Publisert 22. juni 2017 15:40

Aktørene i skjæringsfeltet mellom offentlig, privat og frivillig sektor bidrar til sosial innovasjon. De møter imidlertid også utfordringer. Les mer og se opptak fra vårt frokostseminar om muligheter og utfordringer ved sosialt entreprenørskap i Norge her.

Publisert 21. juni 2017 10:09

De nye nettsidene til Institutt for samfunnsforskning innebærer flere endringer og et mer brukervennlig nettsted.

Publisert 16. juni 2017 15:24

Flere kvinner finner ikke veien til toppen til tross for at nye generasjoner av ledere kommer til, viser ny forskning.

Publisert 14. juni 2017 12:41

Oslos sosiale ulikheter diskuteres ofte, både faglig og i offentligheten. I dag kommer det ut en bok som tar for seg ulike aspekter knyttet til sosial ulikhet i Oslo. Boken er redigert av Jørn Ljunggren, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Publisert 8. juni 2017 13:30

Hvor trekkes grensene for hva som kan sies og hvem som kan delta i den offentlige debatten?

Publisert 8. juni 2017 13:27

Helt siden Aud Korbøl gjennomførte de første undersøkelsene om «fremmedarbeiderne» på 1970-tallet, har Institutt for samfunnsforskning forsket på migrasjon. Gradvis har migrasjonsforskningen beveget seg fra periferi til sentrum i norsk samfunnsforskning.

Publisert 7. juni 2017 13:14

Universitetsforlagets hederspris for årets beste tidsskriftartikkel gikk til en artikkel som ble publisert i Søkelys på arbeidslivet. – Årets tidsskriftsartikkel er et godt eksempel på at man kan formidle komplekse analyser fra et stort felt på en oversiktlig og god måte uten å forringe kvaliteten – kanskje tvert om, sier redaktør Kjersti Misje Østbakken.

Publisert 2. juni 2017 12:04

Ny forskning viser at nettdebattantene ofte diskuterer med meningsmotstandere, men blir likevel sikrere på eget standpunkt. Det er imidlertid ikke bare tungt skyts som kjennetegner diskusjonene, de kan også bidra til læring.

Publisert 1. juni 2017 13:02

Resultatene i denne boken kan bli en viktig målestokk for fremtidig valgforskning.

Publisert 1. juni 2017 12:53

Arnfinn Midtbøen har skrevet en artikkel om migrasjonsforskningens historie der han ser på sentrale tekster og fagdebatter i norsk migrasjonsforskning fra 1970-tallet og fram til i dag.