Nyheter - Side 4

forsidebilde av tfs
Publisert 30. nov. 2018 12:50

Årets fjerde TfS-utgave rommer viktige artikler om tema som det intellektuelle opphavet til frontfagmodellen, klassekonflikter i den norske arbeiderklassen og kjønnssegregering i politiet.

Publisert 29. nov. 2018 09:24

Bidrar akademikere til større produktivitetsvekst i næringslivet, og i hvilken grad involveres verneombudet i HMS-arbeidet på bygge- og anleggsplasser? Dette og mer til kan du lese om i siste Søkelys på arbeidslivet.  

Publisert 27. nov. 2018 11:11

Frivillig arbeid utgjør 1300 årsverk innenfor offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner, viser ny rapport. Kulturinstitusjonene er i hovedsak positive til frivillig innsats, sier forsker Dag Wollebæk.

bilde av et institutt som balanserer på en huske
Publisert 27. nov. 2018 08:39

Når en ny instituttpolitikk skal utformes er det viktig å ivareta mangfoldet i sektoren. En felles instituttpolitikk må derfor være differensiert.

Publisert 26. nov. 2018 10:00

Hvordan står det til med kjønnsbalanse og likestilling i akademia i Norge og Europa?

mennesker som går over fotgjengerfelt
Publisert 21. nov. 2018 14:54

Frivillige organisasjoner i møte med individualisering, globalisering og kommersialisering er tema i ny bok. – Her kan norsk frivillighet også hente lærdom, sier vår senterleder Bernard Enjolras.

regjeringsutvidelse med høyre frp og venstre
Publisert 16. nov. 2018 16:06

Frp-tilhengere fikk økt politisk tillit da partiet gikk i regjering. Men Frp har samtidig vanskeligere for å mobilisere velgere på innvandringssaken fra regjeringsposisjon, viser ny doktorgradsavhandling.

Mann som skifter bleie på en baby
Publisert 15. nov. 2018 06:53

Utvidelse av fedrekvoten fra 6 til 10 uker førte til at fedre var mer hjemme, men ga liten effekt på mødrenes lønn og karriere, viser ny rapport fra ISF og Core.

Jordan Peterson
Publisert 9. nov. 2018 09:02

Les alle innleggene i debatten om Jordan Peterson og «likestillingsparadokset» i det nordiske arbeidslivet.

Publisert 8. nov. 2018 08:55

Det er gledelig at Regjeringa prioriterer samfunnssikkerhet og samhørighet i den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Dessverre følges dette ikke opp i opptrappingsplanene.

Publisert 7. nov. 2018 15:12

Stikk i strid med nedgangen i frivillig innsats som har blitt påvist en rekke steder, holder det frivillige engasjementet seg høyt og stabilt i de skandinaviske landene. En ny bok tar for seg særtrekkene ved skandinavisk frivillighet.

Publisert 2. nov. 2018 14:05

De aller fleste andre land er både mindre likestilte og mer kjønnsdelte i fordelingen av arbeidsoppgaver enn Norge.

Publisert 1. nov. 2018 13:10
Forskningsprosjektet PensjonsLAB undersøker hvordan det står til med legitimitet, atferd og bærekraft i pensjonssystemet etter pensjonsreformen.
Signe Bock Segaard og Jo Saglie
Publisert 25. okt. 2018 14:06

Den ISF-ledede Lokalvalgundersøkelsen får penger til seks nye år.

Publisert 23. okt. 2018 19:40

Tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet inviterer forskere til å levere artikler om pensjon, pensjoneringsadferd og yrkesaktivitet.

Hege Skjeie med sitat fra Mari Teigen
Publisert 11. okt. 2018 17:56

Med Hege Skjeies død har vi mistet en nasjonal strateg og internasjonal toppforsker, med saltvann i håret og sol i blikket, skriver Mari Teigen. 

bilde av rekrutteringsprosess
Publisert 9. okt. 2018 13:29

Norske toppledere svarer i omfattende undersøkelse: Disse tiltakene har vi minst og mest tro på for å øke kjønnsbalanse og mangfold i lederstillinger.

Bilde av Korbøl med sitat fra Midtbøen
Publisert 28. sep. 2018 09:46

Hvordan var de første pakistanske arbeidsinnvandrernes møte med Norge? Aud Korbøls klassiske studie fra 1974 er endelig tilgjengelig i bokform.

Publisert 28. sep. 2018 07:59

Bekymringer, søvnproblemer og ensomhet plager flere unge som bor i kommunale botiltak, viser ny ISF-rapport. Forskerne kommer med klare anbefalinger for å bedre kvaliteten og sikre beboernes rettigheter.

Publisert 26. sep. 2018 10:17

Norske kvinner investerer mer i utdanning enn menn, har høy yrkesdeltakelse og markerer seg sterkt i politikk, organisasjonsliv og i offentlig sektor, men i det private næringsliv er det stort sett menn som når toppen. Hvordan ser det egentlig ut på toppen, hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre med det?

Publisert 24. sep. 2018 15:50

Målsettingene om at forskning skal være åpent tilgjengelig er gode. Men, det å politisk framtvinge en ny forretningsmodell er høyt spill – og ganske uvanlig.

Publisert 19. sep. 2018 10:43

I 2008 konkluderte likelønnskommisjonen med at lønnsgapet mellom kvinner og menn ikke lukker seg selv. Hvordan står det til med lønnsgapet ti år etter – og hva tror forsker Erling Barth skjer de neste ti årene?

Publisert 12. sep. 2018 09:27

Mangfold har blitt et positivt buzzword, men det er uklart hvem vi snakker om, hva vi vil oppnå og hvordan vi skal få det til. Forsker Arnfinn H. Midtbøen mener vi trenger å rydde i begrepene.

Publisert 11. sep. 2018 09:24

Hvordan vurderes søkere når de ansettes i akademia – og hvilken betydning har kjønn? En ny masteroppgave gir smakebit på problemstillinger NORDICORE-senteret forsker videre på.

bilde av forsiden til tidsskriftet
Publisert 4. sep. 2018 10:10

Temanummeret tar for seg innovasjon og entreprenørskap, og hvilken betydning dette har for norsk arbeidsliv.