Nyheter - Side 2

ISF jubileumslogo
Publisert 3. feb. 2020 08:24

Vi feirer 70 år med å be sju forskere gjøre opp status for de sju forskningstemaene våre: Hva har vi funnet ut, hvor står forskningen i dag og hva blir viktig i årene som kommer?

Illustrasjon med mennesker på isflak som driver fra hverandre.
Publisert 3. feb. 2020 07:51

Polariseres det norske samfunnet? Kanskje. Men dette spørsmålet har mange dimensjoner. Derfor har ISF starta et nytt prosjekt for å studere om det norske samfunnet polariseres – og i så fall hvordan, skriver vår direktør Tanja Storsul. 

Brosjyreforside
Publisert 26. jan. 2020 20:36

Ny brosjyre: Les kort og forståelig om hva en fersk forskningsrapport sier om samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene. 

Bilde av Signe Bock Segaard med sitat
Publisert 11. des. 2019 10:19

Høy fagkompetanse og sterk motivasjon kjennetegner de frivillige ved biblioteker, museer, arkiver og institusjoner for visuell kunst, konkluderer en ny rapport. 

Rapportforside
Publisert 10. des. 2019 11:00

Hva skjer i det norske organisasjonslandskapet? Ny brosjyre viser hovedtrekkene i frivillighetens og organisasjonslivets utvikling de siste årene. 

Sara Cools og Marte Strøm
Publisert 27. nov. 2019 23:17

Kvinner har fortsatt høyere sykefravær enn menn, og forskjellene har økt siden 1990-tallet. Graviditet og barn er én av forklaringene på at kvinner er mer sykmeldt, viser en ny Core-indikator.