Nyheter - Side 2

Beredskapsaksjon ved en foss
Publisert 14. des. 2021 08:58

Klimaendringer, økt turisme, befolkningsvekst og eldrebølgen er noen av trendene som påvirker samfunnets behov for frivillig beredskapsinnsats i fremtiden, viser ny ISF-rapport.

Publisert 9. des. 2021 13:34

Selv om kommunene ikke har en felles forståelse av hva en tillitsreform er, er de nokså samstemte når det gjelder hvilke problemer en tillitsreform skal til livs.
 

Illustrasjon av en hånd som holder et forstørrelsesglass med en bok og en bunke penger i. 
Publisert 25. nov. 2021 08:49

Forskningsministeren sier at Forskningsrådet ikke bør lyse ut penger før Stortinget har bevilga dem. Det tror jeg egentlig ikke han mener. Men, utsagnet viser at vi trenger å tenke nytt om hvordan vi investerer i forskning. Her er fire forslag som kan gjøre forskningsinvesteringene mer langsiktige. 

Illustrasjon med mobilskjermer med avisoverskrifter
Publisert 21. okt. 2021 20:51

Hvilke stemmer slipper til i medienes helsedekning? Hvordan jobber interessegrupper i kulissene og hva opplever pasienter som forteller sin sykdomshistorie i mediene? Les om hovedfunnene fra et stort forskningsprosjekt.

Bilde av Stortinget
Publisert 8. okt. 2021 14:44

Nesten halvparten av norske velgere mener at det lokale folkestyret ikke er så viktig, bare de offentlige tjenestene blir opprettholdt, skriver vår forsker Marte Slagsvold Winsvold.