Nyheter - Side 2

Publisert 10. jan. 2019 01:20

Ikke-vestlige innvandrere og store barnefamilier er overrepresentert blant de vanskeligstilte på boligmarkedet, viser ny ISF-rapport. Forskerne kartlegger også hvordan boforhold henger sammen med jobbstatus, trygdemottak og skoleresultater.

Publisert 7. jan. 2019 12:54

Erna Solberg oppfordrer oss til å lage flere barn. Men det er tvilsomt om offentlige fødselstiltak er det vi trenger, skriver CORE-forsker Anne Lise Ellingsæter i denne kronikken. 

Publisert 19. des. 2018 16:30

Julegaven fra oss i 2018: Gratis kunnskap i form av åpent tilgjengelige bøker, artikler, kronikker, tidsskrifter og rapporter.

Publisert 14. des. 2018 15:16

Gjør sosiale medier at samfunnsengasjement flyttes fra frivillige organisasjoner til uformelle nettverk på internett – eller kan ny teknologi gi organisasjonene ny styrke? 

Publisert 14. des. 2018 15:16

Nordisk nettverk skal forske på samskaping mellom frivilligheten, det offentlige og private aktører.

Publisert 11. des. 2018 08:36

Ny bok fra ISF-forsker Ines Wagner avdekker manglende rettigheter og utilstrekkelig regelverk for utstasjonerte arbeidere i EU-land.

Publisert 10. des. 2018 13:51

En fersk evaluering viser at norsk samfunnsvitenskap holder god internasjonal standard. Det er flott! Men evalueringa ville vært mer interessant og mer nyttig hvis den ikke hadde så sterk slagside.

forsker trygve gulbrandsen
Publisert 7. des. 2018 14:23

Samfunnseliten støtter i hovedsak opp om velferdsstaten og er mer positive til innvandring enn resten av befolkningen, viser ny bok fra ISF-forsker Trygve Gulbrandsen.

Publisert 3. des. 2018 12:39

Strategien for å gjøre mer forskning åpent tilgjengelig tar nå noen kloke grep. Nå kan vi begynne å diskutere ikke bare for og mot Plan S, men også hvordan målene om åpen tilgang kan nås.

forsidebilde av tfs
Publisert 30. nov. 2018 12:50

Årets fjerde TfS-utgave rommer viktige artikler om tema som det intellektuelle opphavet til frontfagmodellen, klassekonflikter i den norske arbeiderklassen og kjønnssegregering i politiet.

Publisert 29. nov. 2018 09:24

Bidrar akademikere til større produktivitetsvekst i næringslivet, og i hvilken grad involveres verneombudet i HMS-arbeidet på bygge- og anleggsplasser? Dette og mer til kan du lese om i siste Søkelys på arbeidslivet.  

Publisert 27. nov. 2018 11:11

Frivillig arbeid utgjør 1300 årsverk innenfor offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner, viser ny rapport. Kulturinstitusjonene er i hovedsak positive til frivillig innsats, sier forsker Dag Wollebæk.

bilde av et institutt som balanserer på en huske
Publisert 27. nov. 2018 08:39

Når en ny instituttpolitikk skal utformes er det viktig å ivareta mangfoldet i sektoren. En felles instituttpolitikk må derfor være differensiert.

Publisert 26. nov. 2018 10:00

Hvordan står det til med kjønnsbalanse og likestilling i akademia i Norge og Europa?

mennesker som går over fotgjengerfelt
Publisert 21. nov. 2018 14:54

Frivillige organisasjoner i møte med individualisering, globalisering og kommersialisering er tema i ny bok. – Her kan norsk frivillighet også hente lærdom, sier vår senterleder Bernard Enjolras.

regjeringsutvidelse med høyre frp og venstre
Publisert 16. nov. 2018 16:06

Frp-tilhengere fikk økt politisk tillit da partiet gikk i regjering. Men Frp har samtidig vanskeligere for å mobilisere velgere på innvandringssaken fra regjeringsposisjon, viser ny doktorgradsavhandling.

Mann som skifter bleie på en baby
Publisert 15. nov. 2018 06:53

Utvidelse av fedrekvoten fra 6 til 10 uker førte til at fedre var mer hjemme, men ga liten effekt på mødrenes lønn og karriere, viser ny rapport fra ISF og Core.

Jordan Peterson
Publisert 9. nov. 2018 09:02

Les alle innleggene i debatten om Jordan Peterson og «likestillingsparadokset» i det nordiske arbeidslivet.

Publisert 8. nov. 2018 08:55

Det er gledelig at Regjeringa prioriterer samfunnssikkerhet og samhørighet i den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Dessverre følges dette ikke opp i opptrappingsplanene.

Publisert 7. nov. 2018 15:12

Stikk i strid med nedgangen i frivillig innsats som har blitt påvist en rekke steder, holder det frivillige engasjementet seg høyt og stabilt i de skandinaviske landene. En ny bok tar for seg særtrekkene ved skandinavisk frivillighet.

Publisert 2. nov. 2018 14:05

De aller fleste andre land er både mindre likestilte og mer kjønnsdelte i fordelingen av arbeidsoppgaver enn Norge.

Publisert 1. nov. 2018 13:10
Forskningsprosjektet PensjonsLAB undersøker hvordan det står til med legitimitet, atferd og bærekraft i pensjonssystemet etter pensjonsreformen.
Signe Bock Segaard og Jo Saglie
Publisert 25. okt. 2018 14:06

Den ISF-ledede Lokalvalgundersøkelsen får penger til seks nye år.

Publisert 23. okt. 2018 19:40

Tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet inviterer forskere til å levere artikler om pensjon, pensjoneringsadferd og yrkesaktivitet.

Hege Skjeie med sitat fra Mari Teigen
Publisert 11. okt. 2018 17:56

Med Hege Skjeies død har vi mistet en nasjonal strateg og internasjonal toppforsker, med saltvann i håret og sol i blikket, skriver Mari Teigen.