Nyheter - Side 15

Publisert 28. nov. 2015 12:19

Andre delrapport som evaluerer gjennomføringen av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger i unges frihet er klar. Den viser at myndighetenes målrettede innsats gir resultater, men offentlige etater og organisasjoner har fortsatt et potensial vedørende forebyggende arbeid og samhandling dem i mellom.

Publisert 26. nov. 2015 14:17

Hvilke krav er det legitimt å stille til et lands nykommere for å sikre inkludering og velferdsstatens bærekraft?

Publisert 8. okt. 2015 09:23

Trygdepolitikken i Norge skaper engasjement. Det samme gjorde dagens boklansering på HIOA – mange ville vite mer om forskernes funn fra samarbeidsprosjektet TREfF som har gått over flere år.

Publisert 1. okt. 2015 12:13

Færre på trygd har i mange år vært et mantra i velferdspolitikken. Nå lanseres en bok om spenninger innenfor trygdepolitikken. Tvungen aktivering, insentiver og arbeidsgiveransvar står høyt på dagsorden.

Publisert 28. sep. 2015 14:07

Tirsdag 29. oktober etableres et nytt akademi: Akademiet for yngre forskere. Arnfinn H. Midtbøen, forsker ved ISF, er et av tjue utvalgte medlemmer.

Publisert 21. sep. 2015 09:34

Symposiet i den nyeste utgaven av TfS handler om ulikhet og kapitalismens fremtid. I innledningen kobler Axel West Pedersen utgavens forskningskommentarer til den større ulikhetsdebatten i lys av den franske økonomen Thomas Piketty.

Publisert 18. sep. 2015 09:30

I 2011 ble flere unge mellom 18 og 25 år valgt inn i kommunestyrene, sammenlignet med valget i 2007. I den nyeste utgaven av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) spør Jo Saglie, Guro Ødegård og Jacob Aars hvorfor dette skjedde. 

Publisert 16. sep. 2015 09:08

I valgkampens hete ble et brev fra fylkesmennene, tiltenkt et spesifikt utvalg, sendt til flere personer enn opprinnelig planlagt. Noen har reagert på dette.

Publisert 15. sep. 2015 18:08

Mandag kveld var resultatene klare: Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Rødt er valgets vinnere, mens Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har tapt flest stemmer i kommunevalget 2015.

Publisert 9. sep. 2015 12:20

Ca. 180.000 elever fra 371 videregående skoler har avgitt sine stemmer og resultatene fra årets skolevalg var i går kveld klare.

Publisert 27. aug. 2015 10:56

Vår kjære kollega Francis Sejersteds døde tirsdag denne uken. Her kan du lese Ann-Helén Bay og Eivind Smiths nekrolog fra Aftenposten.