Nyheter - Side 15

Publisert 15. mai 2015 12:16

Finner vi den samme kjønnsforskjellen i korttids- som i langtidssykefraværet? En studie som publiseres i årets første utgave av Søkelys på arbeidslivet viser at selv om kvinner har noe høyere korttidssykefravær enn menn, er kjønnsforskjellen klart mindre enn hva som er tilfellet for langtidssykefraværet.

Publisert 15. mai 2015 09:25

Nav har vært utsatt for tøff kritikk over lang tid. Det blir hevdet at etaten er for toppstyrt, har mer fokus på skjemaer og rapporteringsrutiner enn på mennesker, og har mistet kontakten med arbeidslivet.

Publisert 11. mai 2015 12:29

Institutt for samfunnsforskning har som målsetting å få fram kunnskap på områder som er viktige for samfunnsutviklingen. Resultatene fra 2014 viser at mye av vår forskning nettopp svarer på samfunnets behov for ny viten, sier direktør Ann-Helén Bay. 

Publisert 11. mai 2015 10:25

Personer med 50 prosent gradert sykmelding har størst risiko for å bli uføretrygdet, viser en ny studie.

Publisert 27. apr. 2015 07:36

Unge som er blitt tvangsgiftet kan unngå å få en uønsket ektefelle til Norge hvis regelverket blir gjort bedre kjent, mener forskere bak en ny rapport.

Publisert 20. apr. 2015 10:12

For første gang på 15 år skal norske toppledere og deres holdninger til det norske samfunnet granskes.

Publisert 13. apr. 2015 06:40

I dag har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet hovedansvaret for arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap. Nå bør det overføres til de som jobber med vold i nære relasjoner, mener ISF-forskerne Anja Bredal og Hilde Liden.

Publisert 23. mars 2015 09:54

Torsdag 26. mars lanseres antologienInternet Research Ethics.

Publisert 19. mars 2015 17:09

P. M. Røwdes stiftelse deler ut ett eller flere forskningsstipend på opp til kr. 150.000,-. Søknadsfrist er 1. april 2015.

Publisert 19. mars 2015 15:02

En rykende fersk artikkel, Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet, av Arnfinn H. Midtbøen ved Institutt for Samfunnsforskning, slår ikke bare tydelig fast at diskriminering av innvandrere skjer, men også at innvandrernes barn, som er født i Norge og som har relevant utdanning, blir diskriminert. Norsk Folkehjelp inviterer til debatt om diskriminering.

Publisert 19. mars 2015 09:10

P. M. Røwdes stiftelse deler ut ett eller flere forskningsstipend på opp til kr. 150.000,- til prosjekter om økonomisk utvikling i Norge. Søknadsfrist er i år 12. april.

Publisert 13. mars 2015 14:11

Ingrid Lønrusten Rogstad disputerer med avhandlingen "Tweets that matter. Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap".

Publisert 4. mars 2015 09:00

Globalisering, omstilling og konkurranse er stikkord som ofte brukes for å beskrive utviklingen av det norske arbeidslivet siden 1990-tallet. 
 

Publisert 2. mars 2015 10:18

Monica Five Aarset disputerer med avhandlingen: "Hearts and roofs. Family, belonging, and (un)settledness among descendants of immigrants in Norway".

Publisert 25. feb. 2015 17:00

Institutt for samfunnsforskning (ISF) søker en motivert kommunikasjonsmedarbeider med erfaring fra forskningsformidling og med journalistisk teft.

Publisert 25. feb. 2015 11:39

I anledning 70 års-dagen til Rune Slagstad utgir forlagene Pax og Manifest boken Tilløp til offentlighet.

Publisert 11. feb. 2015 13:36

Unge som blir utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold er i en dramatisk situasjon, og mange må bryte all kontakt med familien. Utfordringen er å forhindre opplevelsen av et nytt brudd ved utflytting fra oppfølgingsboligen og fagpersonene der, viser ny studie.

Publisert 5. feb. 2015 10:28

Et viktig mål for norsk politikk er at alle skal bo trygt og godt. Kommunene har ansvar for å hjelpe personer med spesielle behov på boligmarkedet, men mange kommuner sliter med å skaffe mange nok boliger til eldre, unge i etableringsfasen, flyktninger og bostedsløse. Nytenking er nødvendig for å skaffe boliger som er tilpasset mennesker med ulike behov, viser ny studie.

Publisert 26. jan. 2015 11:31

 Artikkelen Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre,ble kåret til beste norsk-språklige artikkel. Forfatterne er Herlofson og Ugreinov.

Artikkelen var publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2014.

Publisert 20. jan. 2015 23:26

Det er behov for oppdaterte lærebøker og andre ressurser i fag som behandler minoritets- og majoritetsspørsmål, antisemittisme, rasisme og radikaliseringsprosesser i ungdomsskolen og videregående skole, mener forskerne bak fersk rapport.

Publisert 16. jan. 2015 14:51

- Fra Rune Slagstads og Jan Messels betydningsfulle verk stiger det frem et land der helseprofesjonene vil bli enda mer dominerende enn i dag, flankert av revisjons- og advokatkontorer.

Publisert 7. jan. 2015 14:03

-Det eksisterer allerede et faglig samarbeid mellom vårt institutt og Universitetet i Bergen og Uni Research, og vi gleder oss til å utvide og forsterke det gode samarbeidet. Jeg ønsker Bergensmiljøet hjertelig velkommen til Munthes gate, sier direktør Ann-Helén Bay ved ISF. 

Publisert 10. des. 2014 16:48

I mange av landets kommuner er få kvinnelige politikere med der beslutningene tas, nemlig i kommunestyret. Forskere fra Institutt for samfunnsforskning har sammen med kolleger fra Uni Research Rokkansenteret reist land og strand rundt for å formidle kunnskap, og få partiene og kommunestyrene til å drøfte mulige tiltak.

Publisert 2. des. 2014 14:08

For første gang er all informasjon om lovverk, statistikk og praksis om enslige mindreårige asylsøkere samlet ett sted.    

Publisert 2. des. 2014 11:33

Boken, som nylig er lansert, viser hva de frivillige organisasjonene og sivilsamfunnet kan bidra med i lokale integrasjonsprosesser, og hva de ikke kan bidra med.