Nyheter - Side 14

Publisert 3. mai 2016 12:33

Tilbud om assistert retur for avviste asylsøkere er viktig for å oppfylle regjeringens innvandringspolitikk. To nylig publiserte rapporter har sett nærmere på virkninger og resultater vedrørende returprogrammene.

Publisert 20. apr. 2016 10:23

Tanja Storsul begynner i dag som ny instituttdirektør ved ISF. Dette er noe både instituttet og Storsul har ventet lenge på.

Publisert 1. apr. 2016 14:54

I mai legger regjeringen fram en integreringsmelding. ISF-forskerne Arnfinn H. Midtbøen og Marjan Nadim er klare på hva de mener regjeringen bør satse på for å integrere innvandrere på arbeidsmarkedet.

Publisert 8. mars 2016 13:01

ISF har deltatt i et internasjonalt forskningsprosjekt kaltGender Pay Gap andGender Care Gap. Prosjektet berører folks forståelse og praksis rundt kjønnsforskjeller i lønn og tid brukt til hus- og omsorgsarbeid, og har avstedkommet mange spennende resultater.

Publisert 24. feb. 2016 15:29

Et av støttepartiene i Danmark uttrykker mistillit til miljø- og matministeren. Forsker Signe Bock Segaard kommenterer saken i NRK Alltid nyheter i dag.

Publisert 5. feb. 2016 12:41

I forrige uke kom ISF med en rapport som viste at utformingen av skandinavisk velferdspolitikk bare til en viss grad støtter opp om ideelle organisasjoners særpreg. Dette til tross for tverrpolitisk enighet om mangfold og individuell tilrettelegging.

Publisert 2. feb. 2016 13:21

Selv om norske politiske partier har færre medlemmer og flere politiske rådgivere enn tidligere, og i stadig større grad finansieres over statsbudsjettet, viser en ny undersøkelse at partiene fremdeles evner å representere velgerne.

Publisert 29. jan. 2016 14:44

Stadig flere land ser til Skandinavia når det kommer til utvikling av velferdsmodeller. En fersk ISF-rapport viser imidlertid at det er en krevende balansegang å få alle helsemessige krav, pasientforventninger og økonomiske antagelser til å møtes.

Publisert 26. jan. 2016 16:00

Ytringsfrihet engasjerer, og i dag lanserte ISF sin nye rapport om hvordan befolkningen vurderer grensene for ytringsfriheten. Det skjedde i en fullpakket sal på et formiddagsseminar hos Fritt ord.

Publisert 8. jan. 2016 14:04

Tirsdag 26. januar lanserer rapporten Ytringsfrihetens grenser: Normer, juss og politisk toleransepå et seminar i regi av Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning. Her presenteres nye spennende funn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge.

Publisert 8. des. 2015 11:00

I rapporten «Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet» ser ISF-forsker Trygve Gulbrandsen på om frivillige organisasjoner kan bidra til å få innvandrerkvinner og utsatte arbeidstakere inn i arbeidslivet gjennom frivillighet.

Publisert 4. des. 2015 14:15

ISF-forsker Signe Bock Segaard er en av de som har fulgt ekstra godt med på den danske folkeavstemningen som ble avholdt torsdag denne uken. I dag kan du høre Segaard forklare resultatene på Politisk kvarter på NRK.