Nyheter - Side 14

Publisert 27. okt. 2015 20:30

Direktør Ann-Helén Bay ved ISF har i dag meddelt at hun har takket ja til stillingen som dekan på Fakultet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert 26. okt. 2015 15:53

Mange mener EU i for stor grad bestemmer hvem som skal utføre velferdstjenester i Norge, men forskning viser at de skandinaviske landene har et unikt nasjonalt handlingsrom.

Publisert 16. okt. 2015 12:34

Noen mener lav valgdeltagelse kan ordnes med sammenslåing av lokal- og stortingsvalget. Forsker Jo Saglie skriver i en kronikk i Kommunal Rapport om konsekvensene av et slik drastisk tiltak.

Publisert 15. okt. 2015 11:28

Nordmenns dugnadsånd er fortsatt høy, og det er særlig idretten som skaper engasjement.

Publisert 8. okt. 2015 09:23

Trygdepolitikken i Norge skaper engasjement. Det samme gjorde dagens boklansering på HIOA – mange ville vite mer om forskernes funn fra samarbeidsprosjektet TREfF som har gått over flere år.

Publisert 5. okt. 2015 12:15

Første uken i oktober oppnevnte regjeringen et nytt offentlig utvalg som skal utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utvalget skal ledes av direktør ved ISF, Ann-Helén Bay. 

Publisert 1. okt. 2015 12:13

Færre på trygd har i mange år vært et mantra i velferdspolitikken. Nå lanseres en bok om spenninger innenfor trygdepolitikken. Tvungen aktivering, insentiver og arbeidsgiveransvar står høyt på dagsorden.

Publisert 30. sep. 2015 14:19

Varehandelen er den største tjenesteytende næringen i Norge. Likevel har salgsutdanningen på videregående nivå liten oppslutning og høyt frafall.

Publisert 28. sep. 2015 14:07

Tirsdag 29. oktober etableres et nytt akademi: Akademiet for yngre forskere. Arnfinn H. Midtbøen, forsker ved ISF, er et av tjue utvalgte medlemmer.

Publisert 21. sep. 2015 09:34

Symposiet i den nyeste utgaven av TfS handler om ulikhet og kapitalismens fremtid. I innledningen kobler Axel West Pedersen utgavens forskningskommentarer til den større ulikhetsdebatten i lys av den franske økonomen Thomas Piketty.

Publisert 18. sep. 2015 09:30

I 2011 ble flere unge mellom 18 og 25 år valgt inn i kommunestyrene, sammenlignet med valget i 2007. I den nyeste utgaven av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) spør Jo Saglie, Guro Ødegård og Jacob Aars hvorfor dette skjedde. 

Publisert 16. sep. 2015 15:19

Unge folkevalgte – skolevalg – ulikhet! Nummer tre av det vitenskapelige tidsskriftet TFS er nå tilgjengelig, og her er det mange aktuelle tema.

Publisert 16. sep. 2015 09:08

I valgkampens hete ble et brev fra fylkesmennene, tiltenkt et spesifikt utvalg, sendt til flere personer enn opprinnelig planlagt. Noen har reagert på dette.

Publisert 15. sep. 2015 18:08

Mandag kveld var resultatene klare: Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Rødt er valgets vinnere, mens Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har tapt flest stemmer i kommunevalget 2015.

Publisert 9. sep. 2015 12:20

Ca. 180.000 elever fra 371 videregående skoler har avgitt sine stemmer og resultatene fra årets skolevalg var i går kveld klare.

Publisert 7. sep. 2015 14:11

Hvordan kan folkevalgte sette dagsorden, peke på løsninger og mobilisere oppslutning? Hvilke utfordringer knytter seg til folkevalgt lederskap og medvirkning i sammenslåingsprosesser og i sammenslåtte kommuner? Hvordan få til godt et folkevalgt lederskap?

Publisert 27. aug. 2015 10:56

Vår kjære kollega Francis Sejersteds døde tirsdag denne uken. Her kan du lese Ann-Helén Bay og Eivind Smiths nekrolog fra Aftenposten.

Publisert 24. aug. 2015 16:48

Forsker Jo Saglie, ved ISF, er en av redaktørene bak den nye boken «Indigenous Politics Institutions, Representation, Mobilisation». Boken lanseres 27. august på den europeiske statsviterkonferansen (ECPR General Conference) i Montréal.

Publisert 12. aug. 2015 13:43

Onsdag 12. august var det lansering av boken Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Godt oppmøte vitner om stor interesse for boken og temaet. Les pressemeldingen under.

Publisert 10. juli 2015 14:20

Knapt en måned er gått siden Danmark fikk ny regjering, og det første store grepet er gjennomført – Danmark skal bli mindre attraktivt for flyktninger og asylsøkere. Dette har skapt debatt.

Publisert 22. juni 2015 11:10

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal se på ulike ordninger rettet mot barnefamilier og gi en vurdering av hvorvidt ordningene fungerer på best mulig måte. Axel West Pedersen fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) blir medlem av utvalget.

Publisert 19. juni 2015 14:01

Da er det klart; det ble blått flertall i Danmark. Den blå blokken vinner imidlertid regjeringsmakten med noe bismak for Venstre og Løkke Rasmussen.

Publisert 17. juni 2015 09:35

Institutt for samfunnsforskning (ISF) ved Bernard Enjolras har siden 2014 ledet det store EU-prosjektet Third Sector Impact. Prosjektets andre konferanse ble avholdt 1. juni.

Publisert 4. juni 2015 15:28

Med jevne mellomrom gjennomføres en stor internasjonal undersøkelse, Migrant Integration Policy Index(MIPEX). Her sammenlignes innvandring- og integreringspolitikk på tvers av land. I dag lanserte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Institutt for samfunnsforskning, resultatene for Norge.

Publisert 29. mai 2015 09:53

Resultatene fra den Fritt Ord-støttede studien av ytringsfrihetens vilkår i Norge vekket stor oppmerksomhet i 2014. Nå bidrar stiftelsen til en videreføring av prosjektet for en ny periode - denne gang med temaet «Offentlighetens grenser- ytringsfrihet, religion og politikk».