Nyheter - Side 14

Publisert 11. mai 2015 12:29

Institutt for samfunnsforskning har som målsetting å få fram kunnskap på områder som er viktige for samfunnsutviklingen. Resultatene fra 2014 viser at mye av vår forskning nettopp svarer på samfunnets behov for ny viten, sier direktør Ann-Helén Bay. 

Publisert 11. mai 2015 10:25

Personer med 50 prosent gradert sykmelding har størst risiko for å bli uføretrygdet, viser en ny studie.

Publisert 27. apr. 2015 07:36

Unge som er blitt tvangsgiftet kan unngå å få en uønsket ektefelle til Norge hvis regelverket blir gjort bedre kjent, mener forskere bak en ny rapport.

Publisert 20. apr. 2015 10:12

For første gang på 15 år skal norske toppledere og deres holdninger til det norske samfunnet granskes.

Publisert 13. apr. 2015 06:40

I dag har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet hovedansvaret for arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap. Nå bør det overføres til de som jobber med vold i nære relasjoner, mener ISF-forskerne Anja Bredal og Hilde Liden.

Publisert 23. mars 2015 09:54

Torsdag 26. mars lanseres antologienInternet Research Ethics.

Publisert 19. mars 2015 17:09

P. M. Røwdes stiftelse deler ut ett eller flere forskningsstipend på opp til kr. 150.000,-. Søknadsfrist er 1. april 2015.

Publisert 19. mars 2015 15:02

En rykende fersk artikkel, Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet, av Arnfinn H. Midtbøen ved Institutt for Samfunnsforskning, slår ikke bare tydelig fast at diskriminering av innvandrere skjer, men også at innvandrernes barn, som er født i Norge og som har relevant utdanning, blir diskriminert. Norsk Folkehjelp inviterer til debatt om diskriminering.

Publisert 19. mars 2015 09:10

P. M. Røwdes stiftelse deler ut ett eller flere forskningsstipend på opp til kr. 150.000,- til prosjekter om økonomisk utvikling i Norge. Søknadsfrist er i år 12. april.

Publisert 13. mars 2015 14:11

Ingrid Lønrusten Rogstad disputerer med avhandlingen "Tweets that matter. Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap".

Publisert 4. mars 2015 09:00

Globalisering, omstilling og konkurranse er stikkord som ofte brukes for å beskrive utviklingen av det norske arbeidslivet siden 1990-tallet. 
 

Publisert 2. mars 2015 10:18

Monica Five Aarset disputerer med avhandlingen: "Hearts and roofs. Family, belonging, and (un)settledness among descendants of immigrants in Norway".

Publisert 25. feb. 2015 17:00

Institutt for samfunnsforskning (ISF) søker en motivert kommunikasjonsmedarbeider med erfaring fra forskningsformidling og med journalistisk teft.

Publisert 25. feb. 2015 11:39

I anledning 70 års-dagen til Rune Slagstad utgir forlagene Pax og Manifest boken Tilløp til offentlighet.

Publisert 11. feb. 2015 13:36

Unge som blir utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold er i en dramatisk situasjon, og mange må bryte all kontakt med familien. Utfordringen er å forhindre opplevelsen av et nytt brudd ved utflytting fra oppfølgingsboligen og fagpersonene der, viser ny studie.

Publisert 5. feb. 2015 10:28

Et viktig mål for norsk politikk er at alle skal bo trygt og godt. Kommunene har ansvar for å hjelpe personer med spesielle behov på boligmarkedet, men mange kommuner sliter med å skaffe mange nok boliger til eldre, unge i etableringsfasen, flyktninger og bostedsløse. Nytenking er nødvendig for å skaffe boliger som er tilpasset mennesker med ulike behov, viser ny studie.

Publisert 26. jan. 2015 11:31

 Artikkelen Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre,ble kåret til beste norsk-språklige artikkel. Forfatterne er Herlofson og Ugreinov.

Artikkelen var publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2014.

Publisert 20. jan. 2015 23:26

Det er behov for oppdaterte lærebøker og andre ressurser i fag som behandler minoritets- og majoritetsspørsmål, antisemittisme, rasisme og radikaliseringsprosesser i ungdomsskolen og videregående skole, mener forskerne bak fersk rapport.

Publisert 16. jan. 2015 14:51

- Fra Rune Slagstads og Jan Messels betydningsfulle verk stiger det frem et land der helseprofesjonene vil bli enda mer dominerende enn i dag, flankert av revisjons- og advokatkontorer.

Publisert 7. jan. 2015 14:03

-Det eksisterer allerede et faglig samarbeid mellom vårt institutt og Universitetet i Bergen og Uni Research, og vi gleder oss til å utvide og forsterke det gode samarbeidet. Jeg ønsker Bergensmiljøet hjertelig velkommen til Munthes gate, sier direktør Ann-Helén Bay ved ISF. 

Publisert 10. des. 2014 16:48

I mange av landets kommuner er få kvinnelige politikere med der beslutningene tas, nemlig i kommunestyret. Forskere fra Institutt for samfunnsforskning har sammen med kolleger fra Uni Research Rokkansenteret reist land og strand rundt for å formidle kunnskap, og få partiene og kommunestyrene til å drøfte mulige tiltak.

Publisert 2. des. 2014 14:08

For første gang er all informasjon om lovverk, statistikk og praksis om enslige mindreårige asylsøkere samlet ett sted.    

Publisert 2. des. 2014 11:33

Boken, som nylig er lansert, viser hva de frivillige organisasjonene og sivilsamfunnet kan bidra med i lokale integrasjonsprosesser, og hva de ikke kan bidra med.

Publisert 19. nov. 2014 08:56

Erfarne kvinnelige nettdebattanter sier man må være hardhudet og tåle ubehageligheter hvis man vil delta i debatter i sosiale medier. Noen kvinner blir over tid mer tilbakeholdne med ytringer de vet kan provosere, viser en fersk rapport som inngår i prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge.

Publisert 18. nov. 2014 17:24

I dag lanserer ISFs forskere sammen med samarbeidspartnere fra Universitet i Oslo (IMK), FAFO, TNS Gallup, og advokat Jon Wessel Aas rapporten "Status for ytringsfriheten i Norge" i anledning avslutningskonferansen for prosjektetStatus for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt med en heldagskonferanse på Litteraturhuset