Nyheter - Side 13

Forsker Ivar Eimhjellen
Publisert 9. mars 2016 14:30

Ivar Eimhjellen leder nytt prosjekt om hvordan sosiale medier påvirker folks engasjement og organisering av hjelpearbeid for flyktninger i Norge.

Publisert 8. mars 2016 13:01

ISF har deltatt i et internasjonalt forskningsprosjekt kaltGender Pay Gap andGender Care Gap. Prosjektet berører folks forståelse og praksis rundt kjønnsforskjeller i lønn og tid brukt til hus- og omsorgsarbeid, og har avstedkommet mange spennende resultater.

Publisert 2. mars 2016 09:00

– Innholdet i årets første utgave består av dagsaktuelle tema som spenner bredt, sier redaktør Rune Karlsen.

Publisert 25. feb. 2016 12:54

Han ser frem til videre samarbeid når avtroppende senterleder Guro Ødegård starter som leder for seksjon for ungdomsforskning ved NOVA/HiOA.

Publisert 24. feb. 2016 15:29

Et av støttepartiene i Danmark uttrykker mistillit til miljø- og matministeren. Forsker Signe Bock Segaard kommenterer saken i NRK Alltid nyheter i dag.

Publisert 15. feb. 2016 13:01

Socialistisk Folkeparti i Danmark foreslår denne uken å nedsette en ytringsfrihetskommisjon. Status for ytringsfriheten i Norge, som er et Fritt Ord-finansiert forskningsprosjekt ved ISF, blir framhevet som en mulig modell å følge.

Publisert 5. feb. 2016 12:41

I forrige uke kom ISF med en rapport som viste at utformingen av skandinavisk velferdspolitikk bare til en viss grad støtter opp om ideelle organisasjoners særpreg. Dette til tross for tverrpolitisk enighet om mangfold og individuell tilrettelegging.

Publisert 2. feb. 2016 13:21

Selv om norske politiske partier har færre medlemmer og flere politiske rådgivere enn tidligere, og i stadig større grad finansieres over statsbudsjettet, viser en ny undersøkelse at partiene fremdeles evner å representere velgerne.

Publisert 29. jan. 2016 14:44

Stadig flere land ser til Skandinavia når det kommer til utvikling av velferdsmodeller. En fersk ISF-rapport viser imidlertid at det er en krevende balansegang å få alle helsemessige krav, pasientforventninger og økonomiske antagelser til å møtes.

Publisert 26. jan. 2016 16:00

Ytringsfrihet engasjerer, og i dag lanserte ISF sin nye rapport om hvordan befolkningen vurderer grensene for ytringsfriheten. Det skjedde i en fullpakket sal på et formiddagsseminar hos Fritt ord.

Publisert 21. jan. 2016 12:40

Tanja Storsul tar over direktørstolen hos ISF.

Publisert 13. jan. 2016 13:25

Til Høyesteretts jubileumsseminar 12. oktober 2015, holdt professor Rune Slagstad ved ISF et innlegg om Høyesteretts institusjonelle egenart og konstitusjonelle påvirkningskraft.

Publisert 11. jan. 2016 13:29

Gjennom økt støtte fra Forskningsrådet har stortingsvalgundersøkelsene en lysere fremtid i møte.

Publisert 8. jan. 2016 14:04

Tirsdag 26. januar lanserer rapporten Ytringsfrihetens grenser: Normer, juss og politisk toleransepå et seminar i regi av Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning. Her presenteres nye spennende funn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge.

Publisert 8. des. 2015 11:00

I rapporten «Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet» ser ISF-forsker Trygve Gulbrandsen på om frivillige organisasjoner kan bidra til å få innvandrerkvinner og utsatte arbeidstakere inn i arbeidslivet gjennom frivillighet.

Publisert 7. des. 2015 08:12

ISF er opptatt av å være et ledende forskningsmiljø innenfor samfunnsvitenskapen og ønsker nå å utvide staben med nye forskere.

Publisert 4. des. 2015 14:15

ISF-forsker Signe Bock Segaard er en av de som har fulgt ekstra godt med på den danske folkeavstemningen som ble avholdt torsdag denne uken. I dag kan du høre Segaard forklare resultatene på Politisk kvarter på NRK.

Publisert 28. nov. 2015 12:19

Andre delrapport som evaluerer gjennomføringen av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger i unges frihet er klar. Den viser at myndighetenes målrettede innsats gir resultater, men offentlige etater og organisasjoner har fortsatt et potensial vedørende forebyggende arbeid og samhandling dem i mellom.

Publisert 26. nov. 2015 14:17

Hvilke krav er det legitimt å stille til et lands nykommere for å sikre inkludering og velferdsstatens bærekraft?

Publisert 23. nov. 2015 10:08

Forskningsleder Liza Reisel ved ISF er en av redaktørene i siste utgave av årboken Comparative Social Research, som har tittelen «Gender Segregation in Vocational Education».

Publisert 20. nov. 2015 13:59

Godt oppmøte og stor interesse vitner om et vellykket seminar på ISF med den franske sosiologen Luc Boltanski.

Publisert 18. nov. 2015 15:51

Årets minneforelesning holdes av den anerkjente franske professoren Luc Boltanski torsdag 19. og fredag 20. november ved ISF og UiO.

Publisert 13. nov. 2015 11:36

Mandag 12. oktober var det lansering av rapporten «Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger». Nå er rapporten tilgjengelig.

Publisert 3. nov. 2015 11:00

Torsdag 29. oktober ble stiftelsen av Akademiet for yngre forskere markert med en offisiell stiftelsessermoni i Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler.

Publisert 28. okt. 2015 13:40

Onsdag 28. oktober lanserte Fafo rapporten "Ikke våre barn". ISF-forsker Hilde Lidén er en av forskerne bak rapporten.