Nyheter - Side 10

Publisert 13. jan. 2016 13:25

Til Høyesteretts jubileumsseminar 12. oktober 2015, holdt professor Rune Slagstad ved ISF et innlegg om Høyesteretts institusjonelle egenart og konstitusjonelle påvirkningskraft.

Publisert 11. jan. 2016 13:29

Gjennom økt støtte fra Forskningsrådet har stortingsvalgundersøkelsene en lysere fremtid i møte.

Publisert 8. jan. 2016 14:04

Tirsdag 26. januar lanserer rapporten Ytringsfrihetens grenser: Normer, juss og politisk toleransepå et seminar i regi av Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning. Her presenteres nye spennende funn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge.

Publisert 8. des. 2015 11:00

I rapporten «Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet» ser ISF-forsker Trygve Gulbrandsen på om frivillige organisasjoner kan bidra til å få innvandrerkvinner og utsatte arbeidstakere inn i arbeidslivet gjennom frivillighet.

Publisert 7. des. 2015 08:12

ISF er opptatt av å være et ledende forskningsmiljø innenfor samfunnsvitenskapen og ønsker nå å utvide staben med nye forskere.

Publisert 4. des. 2015 14:15

ISF-forsker Signe Bock Segaard er en av de som har fulgt ekstra godt med på den danske folkeavstemningen som ble avholdt torsdag denne uken. I dag kan du høre Segaard forklare resultatene på Politisk kvarter på NRK.

Publisert 28. nov. 2015 12:19

Andre delrapport som evaluerer gjennomføringen av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger i unges frihet er klar. Den viser at myndighetenes målrettede innsats gir resultater, men offentlige etater og organisasjoner har fortsatt et potensial vedørende forebyggende arbeid og samhandling dem i mellom.

Publisert 26. nov. 2015 14:17

Hvilke krav er det legitimt å stille til et lands nykommere for å sikre inkludering og velferdsstatens bærekraft?

Publisert 23. nov. 2015 10:08

Forskningsleder Liza Reisel ved ISF er en av redaktørene i siste utgave av årboken Comparative Social Research, som har tittelen «Gender Segregation in Vocational Education».

Publisert 20. nov. 2015 13:59

Godt oppmøte og stor interesse vitner om et vellykket seminar på ISF med den franske sosiologen Luc Boltanski.

Publisert 18. nov. 2015 15:51

Årets minneforelesning holdes av den anerkjente franske professoren Luc Boltanski torsdag 19. og fredag 20. november ved ISF og UiO.

Publisert 13. nov. 2015 11:36

Mandag 12. oktober var det lansering av rapporten «Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger». Nå er rapporten tilgjengelig.

Publisert 3. nov. 2015 11:00

Torsdag 29. oktober ble stiftelsen av Akademiet for yngre forskere markert med en offisiell stiftelsessermoni i Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler.

Publisert 28. okt. 2015 13:40

Onsdag 28. oktober lanserte Fafo rapporten "Ikke våre barn". ISF-forsker Hilde Lidén er en av forskerne bak rapporten. 

Publisert 27. okt. 2015 20:30

Direktør Ann-Helén Bay ved ISF har i dag meddelt at hun har takket ja til stillingen som dekan på Fakultet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert 26. okt. 2015 15:53

Mange mener EU i for stor grad bestemmer hvem som skal utføre velferdstjenester i Norge, men forskning viser at de skandinaviske landene har et unikt nasjonalt handlingsrom.

Publisert 16. okt. 2015 12:34

Noen mener lav valgdeltagelse kan ordnes med sammenslåing av lokal- og stortingsvalget. Forsker Jo Saglie skriver i en kronikk i Kommunal Rapport om konsekvensene av et slik drastisk tiltak.

Publisert 15. okt. 2015 11:28

Nordmenns dugnadsånd er fortsatt høy, og det er særlig idretten som skaper engasjement.

Publisert 8. okt. 2015 09:23

Trygdepolitikken i Norge skaper engasjement. Det samme gjorde dagens boklansering på HIOA – mange ville vite mer om forskernes funn fra samarbeidsprosjektet TREfF som har gått over flere år.

Publisert 5. okt. 2015 12:15

Første uken i oktober oppnevnte regjeringen et nytt offentlig utvalg som skal utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utvalget skal ledes av direktør ved ISF, Ann-Helén Bay. 

Publisert 1. okt. 2015 12:13

Færre på trygd har i mange år vært et mantra i velferdspolitikken. Nå lanseres en bok om spenninger innenfor trygdepolitikken. Tvungen aktivering, insentiver og arbeidsgiveransvar står høyt på dagsorden.

Publisert 30. sep. 2015 14:19

Varehandelen er den største tjenesteytende næringen i Norge. Likevel har salgsutdanningen på videregående nivå liten oppslutning og høyt frafall.

Publisert 28. sep. 2015 14:07

Tirsdag 29. oktober etableres et nytt akademi: Akademiet for yngre forskere. Arnfinn H. Midtbøen, forsker ved ISF, er et av tjue utvalgte medlemmer.

Publisert 21. sep. 2015 09:34

Symposiet i den nyeste utgaven av TfS handler om ulikhet og kapitalismens fremtid. I innledningen kobler Axel West Pedersen utgavens forskningskommentarer til den større ulikhetsdebatten i lys av den franske økonomen Thomas Piketty.

Publisert 18. sep. 2015 09:30

I 2011 ble flere unge mellom 18 og 25 år valgt inn i kommunestyrene, sammenlignet med valget i 2007. I den nyeste utgaven av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) spør Jo Saglie, Guro Ødegård og Jacob Aars hvorfor dette skjedde.