Nyheter - Side 10

Publisert 1. juni 2016 10:59

Det er stadig flere barn blant dagens immigrantgrupper, og kriminelle bakmenn vet å misbruke dem til kriminell virksomhet.

Forskerne Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind og Trygve Gulbrandsen
Publisert 24. mai 2016 14:11

De frivillige organisasjonenes rolle i det norske sivilsamfunnet er endret, men ikke svekket, hevder forskere bak ny rapport. Internett og sosiale medier utfordrer tradisjonelle stukturer og gir nye muligheter for organisering og innflytelse.

Publisert 23. mai 2016 13:41

PRESSEMELDING: Det er stadig store lønnsforskjeller mellom innvandrere og nordmenn, og lønnsgapet øker jo lenger innvandrere har bodd i Norge. Innvandrere får i mindre grad brukt sin formelle utdanning i arbeidsmarkedet. Også på dette området øker forskjellen til de som er født i Norge med tiden innvandrerne har vært i landet.

Publisert 12. mai 2016 08:00

Siste utgave berører kjernetemaer innen sosiologisk forskning. De to redaktørene har ambisjonene klare for tidsskriftet framover.

Publisert 11. mai 2016 13:47

CORE sitt nye balansebarometer gjør opp status for kjønnsfordelingen i norsk toppledelse. Representanter fra Statoil, Nordic Choice Hotels og NSB tar debatten under lanseringen.

Publisert 9. mai 2016 15:16

Nytt spennende forsøk rundt valgmobilisering ga gode resultater, spesielt blant unge velgere og innvandrere.

Publisert 6. mai 2016 14:36

Med dyktige foredragsholdere markerte Søkelys på arbeidslivet sin overgang til Open Access. Nå finnes opptak fra lanseringen tilgjengelig på nett.

Publisert 4. mai 2016 15:37

Institutt for samfunnsforskning utlyser nå forskerstillinger til forskningsgruppeneVelferdspolitikkogPolitikk, demokrati og sivilsamfunn.

Publisert 3. mai 2016 12:33

Tilbud om assistert retur for avviste asylsøkere er viktig for å oppfylle regjeringens innvandringspolitikk. To nylig publiserte rapporter har sett nærmere på virkninger og resultater vedrørende returprogrammene.

Publisert 20. apr. 2016 10:23

Tanja Storsul begynner i dag som ny instituttdirektør ved ISF. Dette er noe både instituttet og Storsul har ventet lenge på.

Publisert 7. apr. 2016 10:41

Kvinner i lokalpolitikk – hva er status? Det er en svak økning, men fortsatt ses en kjønnsubalanse i disfavør av kvinnene.

Publisert 1. apr. 2016 14:54

I mai legger regjeringen fram en integreringsmelding. ISF-forskerne Arnfinn H. Midtbøen og Marjan Nadim er klare på hva de mener regjeringen bør satse på for å integrere innvandrere på arbeidsmarkedet.

Publisert 21. mars 2016 15:38

Institutt for samfunnsforskning utvider nå forskerstallen. Les hva forskningslederne Pål Schøne og Liza Reisel sier om nyansettelsene.

Forsker Ivar Eimhjellen
Publisert 9. mars 2016 14:30

Ivar Eimhjellen leder nytt prosjekt om hvordan sosiale medier påvirker folks engasjement og organisering av hjelpearbeid for flyktninger i Norge.

Publisert 8. mars 2016 13:01

ISF har deltatt i et internasjonalt forskningsprosjekt kaltGender Pay Gap andGender Care Gap. Prosjektet berører folks forståelse og praksis rundt kjønnsforskjeller i lønn og tid brukt til hus- og omsorgsarbeid, og har avstedkommet mange spennende resultater.

Publisert 2. mars 2016 09:00

– Innholdet i årets første utgave består av dagsaktuelle tema som spenner bredt, sier redaktør Rune Karlsen.

Publisert 25. feb. 2016 12:54

Han ser frem til videre samarbeid når avtroppende senterleder Guro Ødegård starter som leder for seksjon for ungdomsforskning ved NOVA/HiOA.

Publisert 24. feb. 2016 15:29

Et av støttepartiene i Danmark uttrykker mistillit til miljø- og matministeren. Forsker Signe Bock Segaard kommenterer saken i NRK Alltid nyheter i dag.

Publisert 15. feb. 2016 13:01

Socialistisk Folkeparti i Danmark foreslår denne uken å nedsette en ytringsfrihetskommisjon. Status for ytringsfriheten i Norge, som er et Fritt Ord-finansiert forskningsprosjekt ved ISF, blir framhevet som en mulig modell å følge.

Publisert 5. feb. 2016 12:41

I forrige uke kom ISF med en rapport som viste at utformingen av skandinavisk velferdspolitikk bare til en viss grad støtter opp om ideelle organisasjoners særpreg. Dette til tross for tverrpolitisk enighet om mangfold og individuell tilrettelegging.

Publisert 2. feb. 2016 13:21

Selv om norske politiske partier har færre medlemmer og flere politiske rådgivere enn tidligere, og i stadig større grad finansieres over statsbudsjettet, viser en ny undersøkelse at partiene fremdeles evner å representere velgerne.

Publisert 29. jan. 2016 14:44

Stadig flere land ser til Skandinavia når det kommer til utvikling av velferdsmodeller. En fersk ISF-rapport viser imidlertid at det er en krevende balansegang å få alle helsemessige krav, pasientforventninger og økonomiske antagelser til å møtes.

Publisert 26. jan. 2016 16:00

Ytringsfrihet engasjerer, og i dag lanserte ISF sin nye rapport om hvordan befolkningen vurderer grensene for ytringsfriheten. Det skjedde i en fullpakket sal på et formiddagsseminar hos Fritt ord.

Publisert 25. jan. 2016 12:26

Vi minner om Fritt ord sitt seminar i morgen om ytringsfrihet og politisk toleranse.

Publisert 21. jan. 2016 12:40

Tanja Storsul tar over direktørstolen hos ISF.