Nyheter - Side 10

Publisert 4. aug. 2016 09:28

I møte med terrorangrepene 22. juli foretrakk norske medier å publisere samfunnsbærende saker framfor å drive kritisk journalistikk. Det viser en ny forskningsartikkel fra ISF.

Publisert 22. juni 2016 12:18

Etter forliket er alle ISFs inntekter for forskning i 2009 skattefrie.

Publisert 10. juni 2016 14:18

Den amerikanske ytringsfrihetseksperten Erik Bleich har utviklet verktøy som kan hjelpe oss å tenke rundt de vanskeligste verdikonfliktene i vestlige demokratier.

Publisert 8. juni 2016 15:05

Det er hyggelig å se at forskningsarbeid settes pris på, bokstavelig talt. Ikke minst når det gjelder ISFs egne forskere. I dag ble det Jørn Ljunggren.

Publisert 3. juni 2016 11:28

Ny ISF-forskning viser at fotball virker integrerende på gutter med minoritetsbakgrunn. Gjennom deltakelse formidles spillereglene i samfunnet.

Publisert 2. juni 2016 12:31

PRESSEMELDING: Jo bedre helse og jo høyere generell lese- og tallforståelse, jo større er sannsynligheten for å være sysselsatt. Slik er virkeligheten i det norske arbeidsmarkedet.

Publisert 1. juni 2016 10:59

Det er stadig flere barn blant dagens immigrantgrupper, og kriminelle bakmenn vet å misbruke dem til kriminell virksomhet.

Forskerne Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind og Trygve Gulbrandsen
Publisert 24. mai 2016 14:11

De frivillige organisasjonenes rolle i det norske sivilsamfunnet er endret, men ikke svekket, hevder forskere bak ny rapport. Internett og sosiale medier utfordrer tradisjonelle stukturer og gir nye muligheter for organisering og innflytelse.

Publisert 23. mai 2016 13:41

PRESSEMELDING: Det er stadig store lønnsforskjeller mellom innvandrere og nordmenn, og lønnsgapet øker jo lenger innvandrere har bodd i Norge. Innvandrere får i mindre grad brukt sin formelle utdanning i arbeidsmarkedet. Også på dette området øker forskjellen til de som er født i Norge med tiden innvandrerne har vært i landet.

Publisert 12. mai 2016 08:00

Siste utgave berører kjernetemaer innen sosiologisk forskning. De to redaktørene har ambisjonene klare for tidsskriftet framover.

Publisert 11. mai 2016 13:47

CORE sitt nye balansebarometer gjør opp status for kjønnsfordelingen i norsk toppledelse. Representanter fra Statoil, Nordic Choice Hotels og NSB tar debatten under lanseringen.

Publisert 9. mai 2016 15:16

Nytt spennende forsøk rundt valgmobilisering ga gode resultater, spesielt blant unge velgere og innvandrere.

Publisert 6. mai 2016 14:36

Med dyktige foredragsholdere markerte Søkelys på arbeidslivet sin overgang til Open Access. Nå finnes opptak fra lanseringen tilgjengelig på nett.

Publisert 4. mai 2016 15:37

Institutt for samfunnsforskning utlyser nå forskerstillinger til forskningsgruppeneVelferdspolitikkogPolitikk, demokrati og sivilsamfunn.

Publisert 3. mai 2016 12:33

Tilbud om assistert retur for avviste asylsøkere er viktig for å oppfylle regjeringens innvandringspolitikk. To nylig publiserte rapporter har sett nærmere på virkninger og resultater vedrørende returprogrammene.

Publisert 20. apr. 2016 10:23

Tanja Storsul begynner i dag som ny instituttdirektør ved ISF. Dette er noe både instituttet og Storsul har ventet lenge på.

Publisert 7. apr. 2016 10:41

Kvinner i lokalpolitikk – hva er status? Det er en svak økning, men fortsatt ses en kjønnsubalanse i disfavør av kvinnene.

Publisert 1. apr. 2016 14:54

I mai legger regjeringen fram en integreringsmelding. ISF-forskerne Arnfinn H. Midtbøen og Marjan Nadim er klare på hva de mener regjeringen bør satse på for å integrere innvandrere på arbeidsmarkedet.

Publisert 21. mars 2016 15:38

Institutt for samfunnsforskning utvider nå forskerstallen. Les hva forskningslederne Pål Schøne og Liza Reisel sier om nyansettelsene.

Forsker Ivar Eimhjellen
Publisert 9. mars 2016 14:30

Ivar Eimhjellen leder nytt prosjekt om hvordan sosiale medier påvirker folks engasjement og organisering av hjelpearbeid for flyktninger i Norge.

Publisert 8. mars 2016 13:01

ISF har deltatt i et internasjonalt forskningsprosjekt kaltGender Pay Gap andGender Care Gap. Prosjektet berører folks forståelse og praksis rundt kjønnsforskjeller i lønn og tid brukt til hus- og omsorgsarbeid, og har avstedkommet mange spennende resultater.

Publisert 2. mars 2016 09:00

– Innholdet i årets første utgave består av dagsaktuelle tema som spenner bredt, sier redaktør Rune Karlsen.

Publisert 25. feb. 2016 12:54

Han ser frem til videre samarbeid når avtroppende senterleder Guro Ødegård starter som leder for seksjon for ungdomsforskning ved NOVA/HiOA.

Publisert 24. feb. 2016 15:29

Et av støttepartiene i Danmark uttrykker mistillit til miljø- og matministeren. Forsker Signe Bock Segaard kommenterer saken i NRK Alltid nyheter i dag.

Publisert 15. feb. 2016 13:01

Socialistisk Folkeparti i Danmark foreslår denne uken å nedsette en ytringsfrihetskommisjon. Status for ytringsfriheten i Norge, som er et Fritt Ord-finansiert forskningsprosjekt ved ISF, blir framhevet som en mulig modell å følge.