Stipend til masterstudenter innenfor politikk, demokrati og sivilsamfunn

I samarbeid med Svensk-norska samarbetsfonden lyser vi ut stipend til mastergradsstudenter med interesse for politikk, demokrati og sivilsamfunn.

Bilde av en bro med to skilt, et skilt står det "Riksgrensen følger bekken" på norsk, det andre skiltet står det samme på svensk.

Tema for masteroppgaven skal ha et svensk-norsk nedslagsfelt. Den trenger ikke nødvendigvis å gjøre en sammenligning av Sverige og Norge, men bør omhandle et tema som er relevant i begge land. Studenter innenfor samfunnsvitenskap oppfordres til å søke.

Aktuelle temaer for oppgaven

Eksempler på aktuelle temaer er:

  • Betingelser for politisk og sosial tillit
  • Debattkulturer i den digitale offentligheten
  • Frivillig innsats og frivillige organisasjoner
  • Sosiale forskjeller i politisk deltagelse
  • Medienes rolle i valgkamp

Stipendet på 20.000 SEK utbetales av Svensk-norska samarbetsfonden, halvparten ved oppstart, halvparten etter levert masteroppgave. Etter gjennomført mastereksamen forventes studenten å skrive en tekst til fondens web-side, og å presentere sine resultater for dem.

ISF legger til rette for kontorplass i lokalene våre. Studenten vil i arbeidet med masteroppgaven kunne delta i forskningsmiljøet på instituttet, og hvis relevant, koble seg på pågående prosjekter.

Slik søker du på stipendet

Søknad sendes på epost til kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no, og merkes med «Masterstipend Poldemsiv».

Søknaden bør inneholde en kort beskrivelse av deg selv og motivasjonen for å søke, en CV, oppdatert karakterutskrift og en kort beskrivelse av tema for masteroppgaven, og hvordan du vil gå fram for å belyse det.

Søknadsfrist: 24.juni 2022

Lurer du på noe kan du kontakte Kari Steen-Johnsen.

Publisert 24. mai 2022 09:38 - Sist endret 24. mai 2022 09:38