Stipend til masterstudenter innen samfunnsøkonomi

Vi lyser ut inntil to stipender – hver på 20 000 kroner – til mastergradsstudenter i samfunnsøkonomi som ønsker å skrive oppgave ved Institutt for samfunnsforskning.

Illustrasjon av to bøker og to hauger med mynter med en studentlue

Stipendet kan gis til studenter som ønsker å skrive oppgave som en del av pågående forskningsaktivitet ved forskningsgruppen Arbeid og velferd. Eksempler på aktuelle områder er:

  • Kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedsmuligheter, ferdighetskrav, arbeidstid og lønn.
  • Teknologisk endring og effekter på sysselsetting, produktivitet, lønn og velferd.
  • Sammenhengen mellom utviklingen i arbeidsmarkedet og familiers fertilitetsbeslutning. 
  • Alternative tilknytningsformer og effekter på sysselsetting, produktivitet, lønn og velferd.
  • Sammenheng mellom boforhold, velferd og arbeidsmarked.

ISF legger til rette for kontorplass i lokalene våre dersom det er mulig. Studenten får veileder ved ISF, tilgang til data og analyseverktøy, og vil i arbeidet med masteroppgaven kunne delta i forskningsmiljøet på instituttet.

Slik søker du på stipendet

Søknad sendes på epost til k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no og merkes med «Masterstipend».

Søknaden bør inneholde en kort beskrivelse av deg selv og motivasjonen for å søke, en CV, oppdatert karakterutskrift og en beskrivelse av hvilket forskningsområde du ønsker å skrive om.

Søknadsfrist: 25. april 2022

Lurer du på noe kan du kontakte forskningsleder Kjersti Misje Østbakken på mail. 

Publisert 8. apr. 2022 11:27 - Sist endret 8. apr. 2022 11:29