Nytt Tidsskrift for Samfunnsforskning: Ti år etter – hva lærte vi ikke av 22. juli-kommisjonen?

Det er ti år siden 22. juli-kommisjonen avga sin rapport om angrepet på regjeringskvartalet og massakren på Utøya. I dag publiserer Tidsskrift for samfunnsforskning et spesialnummer som kritisk undersøker 22. juli-kommisjonens arbeid og rapport. 

Forsiden av Tidsskrift forsamfunnsforskning utgave nummer 3 2022. Logo på oransje bakgrunn.

I august 2022 er det ti år siden 22. juli-kommisjonen avga sin rapport NOU 2012: 14 til daværende statsminister Jens Stoltenberg. I dag publiseres et spesialnummer av Tidsskrift for samfunnsforskning med fire forskningsbidrag som kritisk diskuterer eller bygger videre på kommisjonens arbeid. Spesialnummeret belyser ulike aspekter ved 22. juli-kommisjonen: dens arbeid, analyser, konklusjoner og etterspill.

Feil og forståelig? Håndteringen til den første politipatruljen ved Utøya brygge landsiden

Helge Renå undersøker i sin artikkel «Feil og forståelig? Håndteringen til den første politipatruljen ved Utøya brygge landsiden» håndteringen til den første politipatruljen som ankom fastlandet ved Utøya. Kommisjonen konkluderte at politipatruljen handlet feil. Renå kritiserer kommisjonens analyse og viser hvordan konklusjonen endres hvis man anlegger et situert sanntidsperspektiv som tar hensyn til den informasjon aktørene faktisk hadde i sanntid og de organisatoriske strukturene de handlet innenfor. 

Gjørv-kommisjonen: Nasjonal terapi og forvaltningspolitisk legitimitet

Hans Christian Høyer, Jens Petter Madsbu og Bent Sofus Tranøy argumenterer i sin artikkel «Gjørv-kommisjonen: Nasjonal terapi og forvaltningspolitisk legitimitet» for at rapporten hadde to hovedfunksjoner som sto i et motsetningsforhold: en terapeutisk og en forvaltningspolitisk. Rapportens terapeutiske funksjon er vanskelig forenlig med den klarhet og konsistens som kreves av en god forvaltningspolitisk analyse. Samtidig antyder de at rapportens suksess i å oppfylle den terapeutiske funksjonen ga legitimitet og politisk gjennomslagskraft som den ikke helt har gjort seg fortjent til.  

Kommunenes forebyggende terrorsikkerhetsarbeid og partnerskap med politiet

Stian Lid spør i sin artikkel «Kommunenes forebyggende terrorsikkerhetsarbeid og partnerskap med politiet» hvordan kommunene håndterer terrorsikringstiltak i offentlige rom i etterkant av rapporten. Lid analyserer spenningene i samarbeidet mellom kommunene og sikkerhetsmyndighetene, og han synligjør en interessekonflikt om ansvarsfordeling mellom kommune og politi, hvor ingen av aktørene ønsker å bli stående alene med ansvaret for beslutninger om terrorsikring. 

Kommisjonen som skulle hjelpe oss ut av krisen

Spesialnummeret inneholder også en kommentar av Catrine Holst, «Kommisjonen som skulle hjelpe oss ut av krisen». 22. juli-kommisjonen ble nedsatt som svar på en ekstraordinær hendelse uten sidestykke i norsk historie, og rapporten ble sagt å sette «en ny standard» for offentlige utredninger. Men hvor uvanlig var egentlig kommisjonen innen systemet for norske offentlige utredninger? Holst argumenterer for at rapporten på mange måter var ganske ordinær, og at det nettopp var en del av dens samfunnsoppdrag – i en ekstraordinær situasjon var det behov for en solid, men ordinær rapport som understreket at samfunnet, styringssystemet og utredningsinstituttet fungerte som det skal. 

Se opptak av lanseringsseminaret

  • Helge Renå, forsker ved Universitet i Bergen. Feil og forståelig? Håndteringen til den første politipatruljen ved Utøya brygge landsiden.

  • Bent Sofus Tranøy, professor ved Høgskolen i Innlandet. Gjørv-kommisjonen: Nasjonal terapi og forvaltningspolitisk legitimitet.

  • Stian Lid, forsker II, NIBR OsloMet. Kommunenes forebyggende terrorsikkerhetsarbeid og partnerskap med politiet.

  • Kommentar fra Claudia Lenz, professor ved MF Vitenskapelige Høgskole og medlem av den nyoppnevnte Ekstremismekommisjonen.

Klikk her for å lese alle artiklene gratis hos Idunn. 

Publisert 30. aug. 2022 10:36 - Sist endret 30. aug. 2022 10:36