Ny artikkel i Søkelys på arbeidslivet: Stadig flere unge mottar uføretrygd

I artikkelen «Unge uføre og veien til uføretrygd» diskuterer forfatterne hva som kan være årsakene til at stadig flere unge mottar uføretrygd.

Bilde av forsiden til tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet

Forfattere

  • Ragnhild Haugli Bråten, Ph.d. i samfunnsøkonomi, Oslo Economics
  • Susanna Sten-Gahmberg, Ph.d. i samfunnsøkonomi, Oslo Economics

To mulige forklaringer blir særlig diskutert i artikkelen:

  1. Økt sykelighet i den unge befolkningen.
  2. Terskelen for å få innvilget uføretrygd har blitt lavere slik at man ikke trenger å være like syk som før for å få innvilget uføretrygd. Dette kan for eksempel være et resultat av at arbeidslivet er blitt mer krevende, slik at grensen for å bli vurdert som for syk til å arbeide, er flyttet nedover.

Forfatterne undersøker disse forklaringene ved å studere de unge uføres forløp i helsetjenesten, utdanning og arbeidsliv i årene før de får innvilget uføretrygd. De finner at det er blitt flere uføre med utviklingshemminger, autisme, angst-, depresjons- og atferdslidelser. Skoleprestasjonene til de som senere blir unge uføre er blitt dårligere. Færre fullfører videregående skole og grunnskolen med karaktergrunnlag. Videre er arbeidsdeltakelsen i forkant av innvilget uføretrygd svakere.

Kan ikke forklares av et krevende arbeidsliv

Forfatterne konkluderer med at økningen i andelen unge som mottar uføretrygd ikke alene kan forklares av et mer krevende arbeidsliv, men snarere må tilskrives faktorer som treffer de unge gjennom oppveksten.  

Den økte andelen som uføretrygdes ved 18-19 års alderen, kan tilskrives en økning blant personer med utviklingshemminger og autisme, sammen med en økning i andelen som ikke har fullført grunnskolen med karaktergrunnlag.

Blant personer som uføretrygdes i 20-årene er det stadig flere som ikke har fullført videregående skole. Samtidig øker innstrømming av personer med angst-, depresjons- og atferdslidelser. Dette er sykdommer som oftere utløses i oppveksten

Analysene i artikkelen er basert på registerdata.

Denne artikkelen er publisert i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet. Tidsskriftet har løpende publisering, og tar imot artikler til vurdering fortløpende. Redaktører er Ragni Hege Kitterød og Marianne Røed.

Les hele artikkelen her (idunn.no) 

Kontakt redaksjonen her

 

Av Silje Hvilsom Kvanvik
Publisert 7. apr. 2022 12:27 - Sist endret 7. apr. 2022 12:27