Hvordan foregår lokalvalg i Europa?

For første gang er det publisert en bok som tar for seg lokalvalg og lokale valgordninger i 40 europeiske land. ISF-forskerne Jo Saglie og Signe Bock Segaard har skrevet kapitlet om Norge

Noen som avlegger stemme i et valg
Foto: Unsplash/Element5 Digital

Boken «The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe» er den første antologien som har samlet informasjon om lokalvalg og lokaldemokrati i 40 europeiske land.

I den finner du blant annet informasjon om hvordan store europeiske land som Tyskland og Ukraina gjennomfører lokalvalg. Men boken dekker også små land som sjelden blir beskrevet i forskningen, som Liechtenstein og Andorra.

Boken er et nyttig oppslagsverk med fakta og informasjon som kan være nyttig for både forskere, studenter og andre som studerer og analyserer lokale valgordninger, velgeratferd og politisk representasjon i Europa, forklarer Saglie og Segaard.

Sammenligner lokalvalg i ulike land

Bilde av forsiden til boken omtalt
Forsiden av The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe

Boken inneholder 40 kapitler, dedikert til ulike land. Kapitlene er alle strukturert på samme måte, og inneholder tabeller, figurer med data om sentrale forhold, og nøkkeltall for lokalvalg. Redaktørene av boken har også skrevet et avsluttende kapittel som drøfter og systematisk kategoriserer alle landene, med likheter og forskjeller mellom landene.

Boken viser at det er stor variasjon mellom landene, blant annet i valgordninger og i forholdet mellom rikspolitikk og lokalpolitikk. På denne måten gir boken et godt grunnlag for videre forskning der ulike land sammenlignes.

Lokalvalgundersøkelsen 2019 og 2023

Segaard og Saglie er prosjektledere for den norske  Lokalvalgsundersøkelsen 2019 og 2023 som er finansiert gjennom Norges forskningsråd og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Ut over å følge opp mange års forskning på norske lokalvalg og lokaldemokrati, har et nytt mål med prosjektet vært å etablere internasjonalt forskningssamarbeid på dette området. Boken er et tydelig resultat av dette arbeidet, sier forskerne.

Forskerne tror det er mye å lære på tvers av landene. Lokalvalg i Europa er ikke like overalt. Det er mange nyanser og detaljer som bidrar til gode historiefortellinger.

I kapitlet om Norge trekker forskerne blant annet frem hvordan det norske lokaldemokratiet brukes som et levende demokratisk laboratorium der ideer og tiltak prøves ut.

Denne særnorske tradisjon med pilotprosjekter har ofte enten som hensikt øke valgdeltakelsen og -tilgjengeligheten, eller å gjøre gruppen av velgere og av folkevalgte mer representativ for befolkningen som helhet.

Gjennom slike prosjekter økes kunnskapsgrunnlaget for hvordan demokratiet kan utvikles, bli enda mer inkluderende og representativt, avslutter Saglie og Segaard.

Mer informasjon om boken, innholdet og redaktørene finnes her på forlagets nettside (routledge.com) 

Av Silje Hvilsom Kvanvik
Publisert 28. feb. 2022 09:59 - Sist endret 14. mars 2022 08:31