Årets første Tidsskrift for samfunnsforskning er ute!

Årets første nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning er ute, med artikler om regjeringers koalisjonskontroll i Norge, årsaker til motvilje mot innvandring, og samisk systembygging i den norske enhetsstaten.

I tillegg inneholder nummeret en bokkronikk samt en bokmelding. Alt innholdet er som vanlig åpent tilgjengelig hos Idunn (Idunn.no)  

Koalisjonskontroll i praksis

Hvordan har regjeringers bruk av ulike virkemidler for koalisjonskontroll utviklet seg i Norge? Dette spørsmålet utforsker Jostein Askim og Bendik Rød Karlsson i artikkelen «Koalisjonskontroll i praksis: fra regjeringen Lyng til regjeringen Solberg (1963–2021)». I artikkelen kommer det fram at utviklingen i hovedsak gjelder uavhengig av type regjering: Regjeringsavtalene har blitt lengre og lengre, og partikryssende statssekretærer utplasseres i stadig flere departementer. Mens de store partiene vil ha overordnede og generelle regjeringsavtaler, vet de mindre partiene at regjeringsavtalen er deres beste sjanse til å få gjennomslag for sine hjertesaker, og ønsker derfor detaljerte avtaler med tydelige løfter.

Årsaker til motvilje mot innvandring

I artikkelen «Årsager til etnisk modvilje: en fornyet test af teorier om social identitet, samfundsøkonomisk bekymring og egeninteresse» bidrar Jeppe Wissing og Jens Peter Frølund Thomsen med ny innsikt om hva som ligger bak motviljen mot innvandring i Danmark. De tar utgangspunkt i to ulike teorier: sosial identitetsteori antar at motvilje mot innvandring skyldes en bekymring for at innvandrernes etnisk-kulturelle særpreg skader samfunnet, mens realistisk konfliktteori ser motviljen som et uttrykk for frykten for innvandringens økonomiske omkostninger. Wissing og Thomsen finner at disse forklaringene er komplementære: det er mindre motvilje mot å ta imot innvandrere med vestlig fremfor ikke-vestlig bakgrunn, samtidig som det er mindre motvilje mot å ta imot innvandrere med gode fremfor dårlige arbeidskvalifikasjoner.

Samisk nasjonsbygging

Torvald Falch og Per Selle analyserer samepolitikkens utvikling med utgangspunkt i Stein Rokkans teorier om nasjonsbygging. I artikkelen «Et rettighetsfellesskap: samisk systembygging i den norske enhetsstaten»  finner de at den samiske politiske systembyggingen har likheter med Rokkans nasjonsbyggingsmodell, men at den samtidig kjennetegnes av grunnleggende ulikheter som gjør at det som vokser fram, må karakteriseres som et samisk rettighetsfellesskap snarere enn et tillitsfellesskap i Rokkans forstand. Dette gir et samisk politisk mulighetsrom som er av en helt særegen karakter som spiller både med og mot den norske enhetsstaten. Mens nasjonalstaten sikrer brei fordeling for velferd, sikrer det samiske politiske systemet retten til og anerkjennelse av kulturell forskjellighet.

Bokkronikk og bokmelding

I bokkronikken «The Dark Matter of History» tar Terje Lillesund for seg boka «The Weirdest People in the World» av Joseph Heinrich. I boka studerer Heinrich utviklingen av den vestlige verdens økonomiske og kulturelle dominans i andre halvdel av forrige årtusen.

I tillegg inneholder dette TfS-nummeret en bokmelding av Liv Johanne Syltevik som anmelder Unn Conradi Andersens På egen hånd. Om framveksten av singelsamfunnet.

Klikk her for å lese alle artiklene gratis hos Idunn (idunn.no).

 

Av Silje Hvilsom Kvanvik
Publisert 9. feb. 2022 07:43 - Sist endret 9. feb. 2022 07:46