English version of this page

To stipender til masterstudenter innen samfunnsøkonomi

Institutt for samfunnsforskning (ISF) lyser ut to stipender – hver på 20 000 kroner – til mastergradsstudenter i samfunnsøkonomi.

Illustrasjon av et skrivebord og noen som studerer grafer

Om stipendet

Vi lyser ut to stipender knyttet til to spesifikke tema:

  1. Alternative tilknytningsformer og effekter på sysselsetting, lønn og velferd.
  2. Teknologisk endring og effekter på sysselsetting, lønn og velferd.

Temaene inngår i to prosjekter som er finansiert av Norges forskningsråd.

ISF vil legge til rette for kontorplass i våre lokaler dersom det er mulig. Studenten vil få veileder ved ISF, tilgang til data og analyseverktøy, og vil i arbeidet med masteroppgaven kunne delta i forskningsmiljøet på instituttet.

Om søknaden

Søknad sendes via JobbNorges stillingsportal her:
Søknadsskjema for masterstipend

Vi gjør oppmerksom på at dette er søknad om stipend og ikke en stilling, slik det fremkommer enkelte steder.

Søknaden bør inneholde en kort beskrivelse av deg selv og motivasjonen for å søke, en CV, oppdatert karakterutskrift, hvilket tema du velger og en kort beskrivelse av hva du kunne tenke deg å skrive om.

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Kontaktperson:
Forskningsleder Kjersti Misje Østbakken: k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no

Publisert 25. jan. 2021 09:00 - Sist endret 26. jan. 2021 17:03