Mirjam Wentzel er ny ISF-forsker

Vår nye kollega er samfunnsøkonom med særlig interesse for arbeidslivet i bred forstand. Les mer om henne her.

Bilde av Mirjam Wentzel

Et lys gikk opp for Mirjam Wentzel som bachelorstudent. Hun hadde alltid vært interessert i samfunnsspørsmål, men også glad i matematikk og statistikk. Da hun begynte på bachelorgraden ved Uppsala universitet var planen å bli statsviter. Den flerfaglige bachelorgraden inneholdt imidlertid også noen emner i samfunnsøkonomi. Dette fagfeltet, oppdaget hun, ga henne mulighet til å kombinere samfunnsinteressen med å jobbe med tall og statistikk.

– Det var den optimale kombinasjonen for meg, smiler Mirjam.

Ønsket mer faglig tyngde

Etter bachelorgraden jobbet Mirjam tre år ved Inspektionen för socialförsäkringen, som er et tilsynsorgan for Sveriges svar på NAV.

– Erfaringen med å jobbe med mange høykompetente kolleger som fikk gjøre spennende ting med avansert metodebruk gjorde at jeg ønsket enda mer faglig tyngde selv, forklarer hun.

Veien videre gikk derfor til Universitetet i Bergen for å ta en mastergrad i samfunnsøkonomi. Masteroppgaven handlet om hvordan pensjonsreformen påvirket den private sparingen blant seniorer i arbeidslivet. Det var imidlertid ikke alltid sikkert at masterstudiene skulle lede mot en akademisk karriere. 

– Målet mitt har alltid vært å få drive med spennende ting, uten noe klart mål om det skulle være som forsker eller i en annen type jobb, forteller hun.

Mangfoldig doktorgradsprosjekt

Men da Mirjam fikk muligheten til å ta en doktorgrad ved Norges Handelshøyskole, takket hun ja. Doktorgradsprosjektet hennes var uvanlig mangfoldig, og omfattet tre ganske ulike spørsmål. Det ene var en videreføring av mastergradsprosjektet om pensjonsreform og personlig sparing. Det andre handlet om sammenhenger mellom barnehagetilbud og kriminalitet.

– Analysene mine viser at økt tilgang på barnehageplasser ser ut til å redusere risikoen for kriminalitet når barna blir ungdommer og unge voksne, sammenfatter Mirjam.

Den tredje delen av doktorgraden var et prosjekt som handlet om overlevende etter Utøya-terroren og deres familier. Mirjam og kollegene hennes analyserte hvordan de overlevende og deres nærmeste ble påvirket når det gjaldt fullføring av skole, arbeidsmarkedsutfall og bruk av helsetjenester.

– Selv med de omfattende hjelpetilbudene som ble opprettet for denne gruppen, ser vi at det de ble utsatt for har hatt omfattende konsekvenser for mange av dem i de påfølgende årene, sier Mirjam.

Vil kombinere det akademiske og det policyrelevante

Ved ISF skal Mirjam den kommende tiden blant annet jobbe på et forskningsprosjekt om atypiske tilknytningsformer i arbeidslivet, hvor hun skal se på effekten av regelendringer for bruk av bemanningsbyråer. I tillegg har hun vært med på flere prosjektsøknader, om alt fra sykepengeordningen til konsekvenser av koronapandemien.

Hun forteller at hun er inne i en fase hvor hun skal tenke litt over hvilke spørsmål hun ønsker å jobbe mest med fremover, men regner med å holde seg tematisk innenfor arbeidsliv, utdanning og velferd.

– Aller helst ønsker jeg å kombinere det akademiske og det policyrelevante i arbeidet mitt – og heldigvis er det akkurat i dette skjæringspunktet instituttet ønsker at vi forskerne skal være, sier hun.

Vi ønsker Mirjam velkommen til ISF!

Emneord: Arbeid, Velferd Av Hallvard Kvale
Publisert 15. okt. 2021 09:56 - Sist endret 15. okt. 2021 09:56