ISF søker to ph.d.-stipendiater innen arbeid og velferd

Institutt for samfunnsforskning (ISF) søker ph.d.-stipendiater til to forskningsprosjekter i forskningsgruppen Arbeid og velferd.

Vil du skrive doktorgrad og jobbe på et av landets ledende samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter?

Institutt for samfunnsforskning søker nå ph.d.-stipendiater til to forskningsprosjekter i forskningsgruppen Arbeid og velferd. De som tilsettes skal gjennomføre et godkjent utdanningsprogram for en ph.d.-grad innen 3 år, og vil være viktige bidragsytere i hvert sitt prosjekt.

Les mer om utlysningene

Om prosjektene

I prosjektet Alternative Work and Worker Welfare skal vi undersøke utviklingen i alternative tilknytningsformer – som for eksempel midlertidige ansettelser, vikarer, oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende – i norsk arbeidsliv siden 1995.

I prosjektet Work and Family in an Advanced Economy skal vi undersøke de fallende fødselstallene i Norge og sammenhengen mellom arbeidsliv og familieliv i norske husholdninger.

Interesserer du deg for prosjektenes temaområder og har en mastergrad innen samfunnsøkonomi, sosiologi eller statsvitenskap?

Søk på stillingene

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Kontaktpersoner

Forskningsleder for forskningsgruppen Arbeid og velferd:
Kjersti Misje Østbakken: k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no

Forsker i forskningsgruppen Arbeid og velferd:
Marte Strøm: marte.strom@samfunnsforskning.no

Publisert 16. feb. 2021 13:51 - Sist endret 19. feb. 2021 09:07