Hvordan hendelser og endringer i sosialpolitiske tiltak påvirker oss

Vår nyansatte forsker Mirjam Linnea Wentzel disputerer for PhD-graden sin ved Norges Handelshøyskole 15. desember 2021.  

Du kan se prøveforelesningen til Mirjam L.  Wentzel på Zoom 15. desember kl. 10.00 – 12.00 (nhh.zoom.us).

Wentzel har undersøkt hvordan hendelser og endringer i sosialpolitiske tiltak påvirker individers adferd og livskvalitet. Avhandlingens tittel «Three Economic Essays on Victimization and Social Policies from Childhood to Retirement», stiller tre ganske ulike spørsmål. Les mer på NHH sin nettside (nhh.no)

Et kapittel handler om sammenhenger mellom barnehagetilbud og kriminalitet. Det andre handler om hvordan terrorhandlingen på Utøya påvirket overlevende, deres familier. Det siste ser på pensjonsreform og personlig sparing

Wentzel er samfunnsøkonom og ble i høst ansatt på Institutt for samfunnsforskning.  Hun har en særlig interesse for arbeidslivet i bred forstand, og ønsker å kombinere det akademiske og policyrelevante i arbeidet sitt.

Publisert 13. des. 2021 13:57 - Sist endret 13. des. 2021 16:15