Se video: Nye perspektiver på norsk politisk historie

Hør forskere og sentrale politikere diskutere hvordan norsk politikk har utviklet seg siden krigen. 

Hvordan har norsk politikk endret seg de siste tiårene? På hvilke måter påvirker vår sosiale bakgrunn hvor mye vi deltar i demokratiet? Og hvordan ser den norske politiske historien ut fra perspektivet til dem som har stått midt i den – politikerne selv?

I boka Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie forteller både forskere og politikere historien om norsk politikk etter krigen. På dette lanseringsarrangementet i universitetets aula fikk vi høre forskernes analyser og politikernes historier – etterfulgt av en paneldebatt hvor politikerne Kjell Magne Bondevik, Anne Enger, Kristin Clemet og Carl I. Hagen møtte valgforsker Johannes Bergh.

Program:

  1. Valg og politikk siden 1945, Johannes Bergh, Atle Hennum Haugsgjerd og Rune Karlsen
  2. Sosial ulikhet i valgdeltakelse før og nå, Stine Hesstvedt
  3. Stortinget i nyere norsk historie, Hilmar Rommetvedt
  4. Sentrumsregjeringenes rolle i norsk politikk, Kjell Magne Bondevik
  5. Kåre Willochs regjering – samarbeidsregjeringen, Kristin Clemet
  6. Kvinneregjeringen – en viktig milepæl, Tove Strand
  7. Kommentar av Bernt Aardal
  8. Paneldebatt: Kjell Magne Bondevik, Anne Enger, Kristin Clemet, Carl I. Hagen og Johannes Bergh

Ordstyrer: Lilla Sølhusvik

Om boken:

Boken tar utgangspunkt i alle stortingsvalg siden 1945, og forteller nyere norsk politisk historie fra at valg- og velgerperspektiv. De to første delene tar for seg sentrale utviklingstrekk hos velgere og politiske institusjoner i Norge. Vi spør: Hvilke saker har velgerne vært opptatt av? Hvordan har norske velgeres holdninger endret seg? Hvilket forhold har velgerne hatt til partiene? Hva betyr sosial bakgrunn for stemmegivning i dag sammenlignet med i årene etter krigen? Hvordan har velgernes tillit til politikerne endret seg?

Videre tar boken for seg de politiske institusjonene som velgerne bemyndiger: Stortinget, regjeringen og partiene; samt institusjonene som utgjør rammen som de demokratiske valgene skjer innenfor: valgordningen og mediene.

Til slutt fortelles ulike deler av norsk etterkrigshistorie av politikere som selv var en del av historien. Disse kapitlene er skrevet av Kjell Magne Bondevik, Kristin Clemet, Anne Enger, Carl I Hagen, Rasmus Hansson og Tove Strand, og i tillegg har Lilla Sølhusvik skrevet et intervju med Kristin Halvorsen.

Publisert 12. okt. 2020 09:25 - Sist endret 12. okt. 2020 09:25