Se video: Hvor godt legger Norge til rette for integrering?

Nye tall kartlegger hvordan norsk integreringspolitikk står sammenlignet med 51 andre land.

Hvor godt legger egentlig Norge til rette for integrering av innvandrere sammenlignet med andre land?

Institutt for samfunnsforskning har siden 2014 rapportert inn endringene i norsk integreringspolitikk til prosjektet Migrant Integration Policy Index (MIPEX), som har base i Brussel. Årets utgave av MIPEX samler data fra 52 land og undersøker flere enn 100 indikatorer for ulike sider ved integreringsarbeidet på tvers av landene. Til sammen gir disse et bredt bilde av rammene for integreringen i Norge og andre land.

14. oktober publiserte vi resultatene for Norge i perioden 2015-2020. De 52 landene som er med i undersøkelsen inkluderer alle EU- og EØS-landene, i tillegg til land som Australia, Canada, Japan, New Zealand, Sør-Korea, Tyrkia og USA.

På dette lanseringswebinaret hørte vi en av de ledende ekspertene på integreringspolitikk i verden, MIPEX-leder Thomas Huddleston, samt forskerne Jan-Paul Brekke fra ISF og Anne Staver fra OsloMet.

Last ned PowerPoint fra webinaret.

IMDI-logo

Prosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi

 

For mer informasjon

Mipex-logo

 

Les om data fra alle de 52 landene på MIPEX sine nettsider

Se Norges resultater på MIPEX sine nettsider

 

Settling in 2018, forside rapport

 

Les rapporten Settling In 2018 – Indicators of Immigrant Integration

 

 

Les også ISF-forsker Jan-Paul Brekke kommentere tallene i nyhetssaken: Norge faller på integreringsindeks

Se artikkelen i Journal of Refugee Studies om tilbakekall og opphør.

Les artikkelen «Mer midlertidighet– innvandringspolitikken etter asylforliket» av Helga Eggebø og Anne Balke Staver på idunn.no.

Publisert 14. okt. 2020 10:12 - Sist endret 15. okt. 2020 15:10