ISFs jubileumsuke: Se programmet

Vi fyller 70 år, og inviterer alle til en uke fylt med aktuell forskning og debatt fra 3. februar.

Jubileumslogo

Institutt for samfunnsforskning har vært et ledende forskningsmiljø innen samfunnsliv, politikk og arbeidsliv siden 1950. Den moderne norske samfunnsvitenskapen fikk sitt gjennombrudd med opprettelsen av ISF. Når vi nå fyller 70 år, synes vi at den beste måten å feire på er å invitere alle interesserte til en uke fylt av arrangementer med ny forskning og aktuell debatt.

Tanja Storsul

– Ved ISF har vi siden starten vært opptatt av å nå ut med forskningen vår, så den kan bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt og være et kunnskapsgrunnlag for politikk og samfunnsliv, sier direktør Tanja Storsul.

Polarisering i politikk, arbeidsliv og offentlig debatt er hovedtema for den store 70-årsfesten vår torsdag 6. februar. Ellers spenner temaene fra stemmerett for 16-åringer, via fremtiden for frivillige organisasjoner og til kjønnsforskjeller i næringslivet. For ikke å glemme Tidsskrift for samfunnsforsknings 60-årsfest, hvor blant annet Fredrik Thue og Rune Slagstad skal debattere samfunnsvitenskapens utvikling og rolle i samfunnet. Her er programmet for hele uka:

 

Mandag 3. februar kl. 9-10.30: Bør 16-åringer få stemme?

ISF-forsker Johannes Bergh er medredaktør på den nye boka Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Hva vet vi egentlig om de demokratiske og samfunnsmessige virkningene av å senke stemmerettsalderen? På denne boklanseringen presenterer forskerne erfaringer og perspektiver fra land som har innført, eller gjennomført forsøk med, stemmerett for 16-åringer. Deretter åpner vi for debatt: Bør 16-åringer få stemme?

Sted: Institutt for samfunnsforskning.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

 

Mandag 3. februar kl. 14-16.45: Verdiskapning: Kjønn eller skjønn? 

Menn har i gjennomsnitt mer økonomisk kapital enn kvinner. Det har betydning for likestillingen på personnivå og i familien, men påvirker også blant annet hvilke ideer og selskaper som det investeres penger i. Vi har invitert Thomas Seltzer til å lede forskere, politikere og samfunnsdebattanter bak SSB-tallene for å forklare og diskutere mulige årsaker til kjønnsforskjellene, og hva løsningene kan være. Du får blant annet høre Victoria Bateman fra University of Cambridge – forfatter av bestselgeren The Sex Factor: How Women Made the West Rich.

Sted: Litteraturhuset, sal Wergeland.

Arrangører: DNB, Core – senter for likestillingsforskning og Litteraturhuset

Klikk her for mer informasjon og påmelding

 

Tirsdag 4. februar kl. 15-19: Fra maktkritisk til servil samfunnsvitenskap? 

Har den norske samfunnsforskningen gått fra maktkritisk opposisjonsvitenskap til servil styringsvitenskap hvor hovedmålet er å effektivisere dagens samfunn enda litt mer? På lanseringsdagen for jubileumsnummeret som markerer at Tidsskrift for samfunnsforskning fyller 60 år skuer vi både bakover og framover, og spør Fredrik Thue, Rune Slagstad, May-Len Skilbrei, Kristoffer Vogt og Mari Teigen: Hva kan seksti årganger av TfS kan lære oss om den norske samfunnsforskningens historie, utvikling og framtid?

Sted: Institutt for samfunnsforskning.

Arrangører: Institutt for samfunnsforskning og Tidsskrift for samfunnsforskning

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

 

Onsdag 5. februar kl. 9—10.30: Frivillige organisasjoner: Utvikling og rammevilkår

Hvor er norsk frivillig sektor på vei, og hvilken rolle har det offentlige i å legge til rette for organisasjonene? På dette lanseringsseminaret presenterer vi hovedfunnene fra to nye rapporter, før vi løfter blikket og diskuterer frivillighetens forutsetninger og fremtid. Søkelyset rettes mot både myndighetenes rolle, endringer i organisasjonslivet og mot utviklingstrendene.

Sted: Institutt for samfunnsforskning.

Arrangører: Institutt for samfunnsforskning og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

 

Torsdag 6. februar kl. 14—18: Er vi på vei mot et polarisert samfunn?

Blir samfunnet vårt mer polarisert? Er vi på vei mot et mer fragmentert og splittet politisk landskap, større klasseskiller i arbeidslivet og en stadig mer uforsonlig samfunnsdebatt? Når ISF feirer 70 år, retter vi blikket utover og fremover.

Vi skal få en samtidsdiagnose av forholdene i USA, et drøyt halvår før amerikanerne avgjør om de skal gjenvelge president Trump for fire nye år. Deretter ser vi nærmere på situasjonen i Norge, og tema som: Polariseres norsk politikk? Hva skjer i arbeidslivet? Er identitetspolitikken på frammarsj også i Norge? Hvor er det offentlige ordskiftet på vei? Og hva betyr dette for den nordiske modellen?

Sted: Sentralen, Marmorsalen

Klikk her for mer informasjon. Arrangementet er fulltegnet.

Av Hallvard Kvale
Publisert 24. jan. 2020 12:40 - Sist endret 24. jan. 2020 12:56