Hvor mye ytringsfrihet har akademikere?

Ny ISF-rapport drøfter de juridiske sidene ved den akademiske ytringsfriheten.

Rapportforside

Hvor går grensene for hva akademikere kan si offentlig? Flere profilerte saker de siste årene har skapt debatt om den akademiske ytringsfriheten. Samtidig har beslektede temaer skapt stort engasjement i debattspalter og sosiale medier – inkludert spørsmål om såkalt no-platforming for å stanse kontroversielle eller uønskede ytringer, og krav om «avkolonisering» av pensum for å få et større mangfold av forfattere og perspektiver.

Men hva er egentlig det juridiske grunnlaget for disse debattene? Hvor trekker lovverket og rettsvesenet grensene for den akademiske friheten? I en ny ISF-rapport presenterer advokat Vidar Strømme en juridisk betenkning som tar sikte på å bidra til en klargjøring av de juridiske sidene ved den akademiske ytringsfriheten. Den peker også på utviklingstrekk, usikkerheter og mulige svakheter ved noen av de reglene som praktiseres.

Rapporten er del av det Fritt ord-finansierte prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2020–2021, og kan leses gratis på nett.

Klikk her for å lese hele rapporten Ytringsfrihet i akademia.

Emneord: Medier og offentlighet Av Hallvard Kvale
Publisert 15. des. 2020 10:59 - Sist endret 15. des. 2020 10:59