Erlend Haavardsholm er vår nye forskningsrådgiver

Han skal styrke ISFs satsing på søknader til Forskningsrådet og EU, og bidra til å utvikle forskningskommunikasjonen på instituttet.

Portrett av Erlend Haavardsholm

Erlend Haavardsholm er ansatt i en nyopprettet stilling som forskningsrådgiver ved Institutt for samfunnsforskning. Han har et hovedfag i historie og kommer fra Universitetet i Oslo, hvor han har jobbet med forskningsadministrasjon siden 2012.

– Vi er inne i en utrolig spennende tid hvor det skjer mye med måten forskning finansieres på. Jeg gleder meg til å jobbe på et sted hvor det å utvikle gode prosjekter og skrive gode søknader er helt avgjørende for driften, sier Erlend.

Skal jobbe for tverrfaglighet

Prosjekter fra Norges forskningsråd utgjør nesten halvparten av ISFs inntekter. I tillegg har instituttet i løpet av det siste året vært partner på to prosjekter som har fått støtte fra EU. Det er hard konkurranse om å få finansiering fra disse kildene, som krever at prosjektene de støtter skal være på høyt internasjonalt nivå.

Erlend har med seg omfattende erfaring med å jobbe med denne typen søknader. Hos ISF skal han være en faglig ressurs for søknadsskriving og prosjektadministrasjon. I tillegg skal han jobbe strategisk både internt og opp mot eksterne partnere med å bygge tverrfaglige forskernettverk som kan svare på samfunnets kunnskapsbehov.

– ISF har tradisjon for å forske på aktuelle spørsmål og bidra med relevant kunnskap som brukes i utformingen av politikk. Det gjøres allerede mye forskning på tvers av faggrensene her, og denne typen tverrfaglighet vil bli stadig viktigere for forskere i årene som kommer, mener Erlend.

Ønsker kunnskapsbasert samfunnsdebatt

I tillegg til forskningsrådgivningen skal Erlend jobbe med å popularisere og tilgjengeliggjøre ISF-forskningen for et bredere publikum. Som del av ISFs kommunikasjonsavdeling skal han ha et særlig ansvar for forskningskommunikasjonen fra store prosjekter som i hovedsak publiserer forskningsfunnene sine i internasjonale fagtidsskrifter.  

– Jeg motiveres av ISFs mål om å bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt. Det å formidle forskningsresultater bredt ut, og målrettet sørge for at de kan komme til nytte for private og offentlige aktører som kan ta dem i bruk, blir stadig viktigere, understreker han.

Velkommen til ISF, Erlend!

Av Hallvard Kvale
Publisert 1. okt. 2020 20:15 - Sist endret 1. okt. 2020 20:15