4 kjappe videoer: Hva mener folk om innvandring og integrering?

Integreringsbarometeret er Norges største undersøkelse om innvandring, integrering og mangfold. Her er fire korte videoer med noen av hovedfunnene.

1. Hva mener folk om innvandring og integrering?

En økende andel av befolkningen sier at Norge bør ta imot flere flyktninger med behov for beskyttelse, samtidig som det er blitt færre som er positive til asylmottak i nærheten av der de bor. 

2. Synes folk at Norge burde ta imot flere eller færre innvandrere?

Folks svar på om Norge bør ta imot flere eller færre innvandrere henger sammen med hvilket parti de stemmer på. Flertallet av SV-velgere mener Norge bør ta imot flere innvandrere, mens de aller fleste FrP-velgerne mener Norge bør ta imot færre. Svarene varierer imidlertid med hvilken type innvandring man spør om. 

3. Hva mener folk er viktig for å kalle seg norsk?

Et stort flertall mener det er viktig å respektere lover og politiske institusjoner og å snakke norsk for å kunne kalle seg norsk. Langt færre sier at det er viktig å ha norsk avstamning.

4. Forekommer det diskriminering av innvandrere i det norske samfunnet?

Rekordmange nordmenn sier at de tror det forekommer diskriminering av innvandrere i Norge. Samtidig sier bare én av tre at de stoler helt eller ganske mye på østeuropeiske innvandrere flest.

For flere funn fra Integreringsbarometeret:

Emneord: Migrasjon Av Hege Kandal
Publisert 17. juni 2020 10:05 - Sist endret 17. juni 2020 10:05