Vibeke Wøien Hansen til Institutt for samfunnsforskning

Vår nye forsker er statsviter med interesse for frivillige organisasjoner, politiske partier og lovgivende politikk.

Nytt ISF-tilskudd: Vibeke Wøien Hansen starter i full stilling i slutten av mars.

Nytt ISF-tilskudd: Vibeke Wøien Hansen starter i full stilling i slutten av mars. Foto: Hege Kandal/ISF

Vibeke Wøien Hansen startet i august som forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Frem til mars skal hun fullføre en postdoktor-periode ved Universitetet i Oslo, mens hun jobber 20 prosent hos oss. Deretter begynner hun for fullt hos ISF.

Vibekes forskningsinteresser inkluderer blant annet partier, interesseorganisasjoner og politisk deltakelse, samt politiske beslutningsprosesser, som var temaet for doktorgraden hennes. Ved ISF skal hun være tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Overrasket over tilbud

Vibeke er utdannet statsviter, med en doktorgrad fra UiO. I utdanningsløpet har hun brukt to år på London School of Economics and Political Science.

– Jeg begynte på doktorgraden min i London, og første dagen jeg hadde kommet med flyttelasset mitt fikk jeg vite at jeg var innstilt til et doktorgradsstipend ved UiO. Det hadde jeg aldri trodd og ble veldig overrasket, men det endte med at jeg fullførte den ettårige kursdelen av PhD-en i London, og tok resten av graden ved UiO, forteller hun.

Kan bidra med en annen innfallsvinkel

Vibeke er allerede med i flere søknader til prosjekter gjennom Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. En spennende søknad hun trekker frem er et forprosjekt om inkludering av barn og unge i frivilligheten.

– Jeg håper at jeg kan bidra med en annen innfallsvinkel siden jeg har ikke har en direkte bakgrunn fra forskning på sivilsamfunn, men heller har forsket på for eksempel interesseorganisasjoners deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Utfordringen her blir å sette seg inn i ting jeg ikke har jobbet med før, men jeg ser fram til å undersøke ting på en annen måte, forteller Vibeke.

I tillegg til forskningserfaringen har Vibeke også bakgrunn som konsulent i Vista Analyse. Der jobbet hun med lovevalueringer, samfunnsøkonomisk analyse og utredninger av blant annet heving av pensjonsaldersgrensene og statlig-kommunalt samarbeid i områdesatsninger.

Helt personlig

Vibeke er fra Lier og trives i norsk natur, både til fots og på ski. På spørsmål om favorittserie på tv har hun svaret klart:

– For øyeblikket er det sesong 2 av Mindhunter. Den handler om to FBI-agenter og en forsker som intervjuer seriemordere for å forstå psykologien deres, slik at de kan bruke mønstrene de finner til å løse andre saker og etablere atferdsvitenskap som metode på slutten av 1970-tallet. Den er veldig spennende, og det beste er intervjuene og datainnsamlingen. Det er jo gøy når du jobber med metode og empiri til hverdags, smiler hun.

Selv om Vibeke synes forskerjobben er helt topp, ønsket hun egentlig å bli danser. Dansen har hun ikke lagt på hylla, men vi er glade for at hun ble forsker og ønsket å jobbe hos ISF.

Vi ønsker Vibeke velkommen til Institutt for samfunnsforskning!

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn Av Hege Kandal
Publisert 24. okt. 2019 09:14 - Sist endret 24. okt. 2019 10:15