Skal forske på ytre høyre på nett

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan grupper på ytre høyre fløy i politikken produserer og sprer innhold på nett, og hvilken påvirkning dette har på samfunnet.

Bilde av forskerne til prosjektet FREXO. Fra venstre: Marjan Nadim, Audun Fladmoe, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Karoline Andrea Ihlebæk, Tine Ustad Figenschou, Kristoffer Holt og Anders Ravik Jupskås.

Forskningsprosjektet FREXO forsker på ytre høyre på nett. t.v. Marjan Nadim, Audun Fladmoe, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Karoline Andrea Ihlebæk, Tine Ustad Figenschou, Kristoffer Holt og Anders Ravik Jupskås. Foto: Hege Kandal/ISF

Digitaliseringen har gitt en rekke nye muligheter til å ytre oss og debattere, både globalt og nasjonalt. Digitale arenaer for debatt og nyhetsformidling gjør at stadig flere kan organisere seg, kommunisere og spre innhold.

Mange medier og politiske grupper på ytre høyre fløy i politikken har omfavnet og tatt i bruk de digitale mulighetene, med betydelig suksess. Et nytt forskningsprosjekt, kalt FREXO, skal nå undersøke hvordan grupper på ytre høyre produserer og sprer innhold, og påvirkningen dette har på samfunnet.

– Vi vet at ytre høyre er godt representert på nett, men foreløpig vet vi altfor lite om nettaktiviteten og kommunikasjonen fra andre aktører enn de politiske partiene. FREXO vil derfor kunne gi ny og viktig kunnskap om det som er blitt et omfattende samfunnsfenomen, sier Kari Steen-Johnsen. Hun er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, og leder prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med OsloMet og Senter for ekstremismeforskning ved Universitet i Oslo.

Ytre høyre i en ny, digital kontekst

«Ytre høyre» er en felles betegnelse for partier og andre politiske organisasjoner som befinner seg til høyre for den tradisjonelle konservative høyresiden. FREXO-prosjektet skal undersøke ulike typer politiske grupper, organisasjoner og aktivistmiljøer langs hele det ideologiske spekteret på ytre høyre. Ett av temaene blir såkalte «alternative medier» og hvordan disse samspiller med etablerte medier.

Prosjektet skal analysere digitale nettverk og medietekster, i tillegg til spørreundersøkelser og intervjuer. Gjennom studier av befolkningen vil forskerne undersøke hvordan kommunikasjon fra ytre høyre virker på ulike grupper.

– Vi ønsker blant annet å undersøke hvordan folk påvirkes av politiske budskap fra ytre høyre ved å se på vanlige folks mediebruk, og på hvordan de forholder seg til ulike politiske budskap med ulike avsendere, forteller Steen-Johnsen.

Forskerne skal også se på konsekvensene av hatefulle ytringer, både for de som rammes – som etniske og religiøse minoriteter og politiske meningsmotstandere – og på befolkningen generelt.

Skandinavisk blikk på ytre høyre

Prosjektet har et gjennomgående skandinavisk perspektiv.  Å finne likheter og forskjeller mellom de tre skandinaviske landene, både når det gjelder kommunikasjon og mottak av politiske budskap fra ytre høyre, er et sentralt mål for forskerne.  

– Norge, Sverige og Danmark har mange likhetstrekk, men det er klare forskjeller på organiseringen og mobiliseringen på ytre høyre politiske fløy. Dette gjelder også for forekomsten og synligheten av alternative medier, forteller førsteamanuensis Karoline Andrea Ihlebæk ved OsloMet. Hun leder prosjektet sammen med Steen-Johnsen.

– For eksempel kan det tenkes at de alternative mediene får sterkere innflytelse der hvor den almene nyhetsdekningen i liten grad inneholder synspunkter som samsvarer med holdningene på den politiske ytre høyrefløyen, sier Ihlebæk.

Om prosjektet

FREXO er et pågående prosjekt som løper fra september 2019 – mai 2023, med Kari Steen-Johnsen som prosjektleder. Prosjektdeltakere fra Institutt for samfunnsforskning er Bernard Enjolras, Marjan Nadim og Audun Fladmoe. Fra OsloMet er Karoline Andrea Ihlebæk involvert som prosjektleder og forsker. Tine Ustad Figenschou er også tilknyttet prosjektet. Fra C-REX/UiO nestleder Anders Ravik Jupskås og en postdoktor. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, SAMRISK II-programmet.

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Digitalisering Av Hege Kandal
Publisert 1. nov. 2019 11:04 - Sist endret 29. okt. 2021 10:50