Marte Mangset til Institutt for samfunnsforskning

ISFs nye forsker er spesialist på ulikhet, mangfold og kunnskap.

Bilde av forsker Marte Mangset

NYTT ISF-TILSKUDD: Marte Mangset skal blant annet forske på mangfold i akademia på ISF. Foto: Eirin Nilsen/ISF.

Marte Mangset begynte i mai som forsker II ved Institutt for samfunnsforskning (II). Hun kommer til oss fra Senter for profesjonsstudier ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

Mangset er utdannet sosiolog, og har en kombinert doktorgrad fra Sciences Po Paris og Universitetet i Bergen (UiB).

Møtte Rokkan i Paris

På Sciences Po i Paris var tverrfagligheten blant det som tiltrakk henne. Sosiologi og statsvitenskap – eller politisk sosiologi – er eksempelvis knyttet tett sammen ved det franske universitetet.

– Da jeg kom til Paris oppdaget jeg at medstudentene mine ikke hadde hørt om parisiske sosiologer som Julia Kristeva og Gilles Deleuze, som jeg hadde kjennskap til gjennom studietiden i Norge. I miljøet på Sciences Po ble derimot Stein Rokkans teorier innen politisk sosiologi flittig diskutert. Det passet jo meg mye bedre – og er gøy å tenke på i dag med Rokkans røtter fra både ISF og UiB, sier Mangset.

At hun synes tverrfaglig samarbeid er viktig, ikke minst mellom sosiologi og statsvitenskap, forklarer også hvorfor hun valgte ISF.

– Ved ISF står tverrfaglig samfunnsforskning høyt, det er ikke tette skott mellom fagene som på mange andre institusjoner. Dette, kombinert med at jeg har god erfaring fra tidligere forskningssamarbeid med ISFs forskere og fagmiljø, gjorde meg motivert til å søke på stillingen, forteller Marte.

Formidler internasjonal forskning på toppbyråkrater

Mangset har spesialisert seg på tema som kunnskap, utdanning og makt i internasjonal og norsk sammenheng. Og hun er opptatt av å dele kunnskapen fra forskningen sin.

Hun deltok blant annet i vårens elite-debatt i mediene, og er aktiv i Partnerforum ved Universitetet i Oslo – som har 19 partnere fra statlig forvaltning. Her har hun blant annet formidlet funn fra en studie på norske, franske og britiske toppbyråkrater.

Mangfoldsforskning over flere dimensjoner

Hva skal du forske på framover?

– Jeg er blant annet tilknyttet forskningen på likestilling i akademia ved NORDICORE-senteret på ISF. Her ser på hva som blir vektlagt i ulike deler av rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger. I tillegg er jeg med i et prosjekt hvor jeg forsker på kognitivt mangfold i akademia, altså hvorvidt det er gode betingelser for et mangfold av teorier, metoder, temaer og vitenskapssyn i det akademiske systemet. Tellekantsystemet og kravet om internasjonalisering og «eksellens» i forskningsverden er veldig konkurransepreget. Det kan potensielt hindre mangfold når det kommer til hvem som ansettes, og hvem som får forskningen publisert, men også hva slags forskning som blir publisert. Jeg tror det er viktig å forske på mangfold over flere dimensjoner.

Helt personlig

Rent personlig er Marte uten tvil kattemenneske. Hun er oppvokst i Bø i Telemark – og tilbragte to år på barneskolen i Strasbourg i Frankrike. På spørsmål om hennes favorittserie svarer Marte at det er mange hun liker, men serien the Americans står høyest i kurs for tiden.

– Akkurat nå er the Americans serien jeg bruker tiden min på. Den handler om en amerikansk kjernefamilie under den kalde krigen på 80-tallet, hvor foreldrene lever et dobbeltliv som to sovjetiske KGB-spioner som har blitt plantet i USA som unge. Den er politisk, for så vidt også sosiologisk, og veldig eksistensiell. Den anbefales på det varmeste, forteller hun.

Dagens serie-tips fra Marte!

Vi ønsker Marte velkommen som ISFer!

Emneord: Likestilling, Migrasjon Av Eirin Nilsen
Publisert 29. mai 2019 11:24 - Sist endret 28. juli 2020 13:42