Innsamling av anonyme Twitter-data – her kan du resevere deg

I forbindelse med et forskningsprosjekt samler vi i slutten av februar inn anonymiserte, digitale Twitter-data (tweets) fra personer som fulgte minst to politikere i forbindelse med Stortingsvalget 2017. Her kan du reservere deg mot å bli med i undersøkelsen.

bilde av forstørrelsesglass og twitter-fugl

Illustrasjon: ISF.

I forbindelse med forskningsprosjektet Politikeres makt gjennom sosiale medier (CEPOL) vil Institutt for samfunnsforskning samle inn digitale data fra Twitter (tweets) fra personer som fulgte minst to politikere på Twitter i sammenheng med Stortingsvalget  i 2017. De digitale dataene (tweets) vil bli anonymisert for videre behandling og analyse, og resultatene kan ikke føres tilbake til enkeltpersoner.

I tråd med personvernlovgivningen har personer som ikke ønsker at deres digitale spor blir innsamlet og analysert mulighet til å trekke sine data fra denne undersøkelsen. Hvis du fulgte minst to politikere på Twitter i 2017, og ønsker å melde deg av undersøkelsen, vennligst send en kort melding via e-post til prosjektleder Bernard Enjolras.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er vårt personvernombud for forskning. Instituttet bruker aktivt de systemene som NSD stiller til rådighet for prosjektledere og ledelse, og alle prosjekter som behandler personopplysninger meldes til NSD. Ved spørsmål om personvern i denne undersøkelsen kan du kontakte NSD på mail eller telefon: 55 58 21 17.

Du kan også lese mer om personvern og etikk i vår forskning her.

Av Eirin Nilsen
Publisert 15. feb. 2019 13:24 - Sist endret 18. feb. 2019 10:40