Årets siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning er her

Med artikler blant annet om voksne menn som driver med graffiti og om forholdet mellom kraftkommuner og finansnæringen.

Forside fra tidsskriftet

Årets fjerde og siste utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er nå ute – gratis og åpent tilgjengelig. Dette nummeret inneholder tre forskningsartikler, en forskningskommentar og fem bokanmeldelser.

Nært forhold mellom kraftkommuner og finansnæring

I artikkelen Tap og tillit – om relasjonene mellom norske kraftkommuner og finansnæringen undersøker Tomas Hostad Løding prosedyrene når norske kraftkommuners selger andeler i lokale og regionale kraftselskaper og investerer inntektene i verdipapirmarkedene.

Gjennom intervjuer med kommunale beslutningstakere finner han en påfallende likhet mellom disse kommunene  og de såkalte Terra-kommunene: Det er nære, vedvarende og tillitsbaserte relasjoner  mellom den politiske ledelsen i kommunene og utvalgte aktører i finansnæringen, og disse relasjonene er viktige for å forstå hvorfor kommunene anser det som legitimt og hensiktsmessig å investere offentlige verdier i finansmarkedene.

Hvorfor driver voksne menn med graffiti?

Mikael L. Andersen og Anne Krogstad spør i artikkelen Eufori og angst. Graffitiveteraners forbudte gleder hva det er som får menn mellom 30 og 40 år til å drive med ulovlig graffitimaling.

En viktig del av svaret de finner handler om risiko og følelsen av å bryte ut av det vanlige hverdagslivet. Ferdigheter, anerkjennelse og estetikk er viktig for graffitimalerne, men det er først sammen med risikoen ved nesten å bli tatt, punktet der eufori og angst møtes, at graffiti blir så attraktivt og forførende at voksne menn fortsetter med det, år etter år.

Privatisering i renovasjonsbransjen

I artikkelen En søppelvogn til begjær? Om sammenhengen mellom bruk av markedsmekanismer og innbyggertilfredshet med kommunale renovasjonstjenester ser Pål E. Martinussen, Arild Blekesaune og Simen Ø. Aas på kommuners bruk av konkurranse og markedsmekanismer i renovasjonstjenester, og hvordan dette påvirker brukertilfredsheten. Konklusjonen er at det ikke er statistisk signifikante forskjeller mellom kommunene som bruker markedselementer i renovasjonstjenestene, og de som ikke bruker det.

Forskningskommentar og bokanmeldelser

Jannike Gottschalk Ballo har skrevet forskningskommentaren Microdata.no: Ny teknologi gir forskere umiddelbar tilgang til norske registerdata. Her presenterer hun tjenesten Microdata.no, som er en plattform for analyse av registerdata med innebygd personvern.

I tillegg inneholder årets siste TfS fem bokanmeldelser om alt fra sosial kontroll til bruk av teori i kvalitativ analyse.

 

Innhold i Tidsskrift for samfunnsforskning 3-19

Artikler

Tap og tillit – om relasjonene mellom norske kraftkommuner og finansnæringen
Tomas Hostad Løding

Eufori og angst. Graffitiveteraners forbudte gleder
Mikael L. Andersen og Anne Krogstad

En søppelvogn til begjær? Om sammenhengen mellom bruk av markedsmekanismer og innbyggertilfredshet med kommunale renovasjonstjenester
Pål E. Martinussen, Arild Blekesaune og Simen Ø. Aas

Forskningskommentar

Microdata.no: Ny teknologi gir forskere umiddelbar tilgang til norske registerdata
Jannike Gottschalk Ballo

Bokanmeldelser

Lars E.F. Johannesen, Tore Witsø Rafoss & Erik Børve Rasmussen: Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse
Håkon Leiulfsrud

Rune Sakslind, Ove Skarpenes & Roger Hestholm: Middelklassekulturen i Norge. En komparativ sosiologisk studie
Hedda Haakestad

Cathrine Holst, Hege Skjeie & Mari Teigen (red.): Europeisering av nordisk likestillingspolitikk
Beatrice Halsaa

Thomas Ugelvik: Sosial kontroll
Tor Anders Bye

Thomas Brandt, Mats Ingulstad, Eirinn Larsen, Marte Mangset & Vera Schwach: Avhengig av forskning. De norske forskningsrådenes historie
Kristin Asdal

Av Hallvard Kvale
Publisert 22. nov. 2019 09:19 - Sist endret 22. nov. 2019 09:19