Videoer: 6 utfordringer for likestillingen

Se seks ISF-forskere forklare viktige likestillingsspørsmål på ett minutt hver. 

Institutt for samfunnsforskning markerte kvinnedagen med seminaret Likestillingsspørsmål på 1-2-3, hvor seks av våre forskere diskuterte likestillingsperspektiver på netthat, valgdeltagelse, familiepolitikk, frivillighet, lønnsforskjeller og toppledelse. Hver av forskerne laget også en video hvor de presenterte temaet sitt på ett minutt. Se alle videoene her:

Kjersti Misje Østbakken: Sneglefart mot likelønn

Lønnsgapet mellom kvinner og menn blir mindre, men utviklingen går sakte. Hvorfor tjener menn fortsatt mer enn kvinner?

Marjan Nadim: Netthets rammer kjønnene ulikt

Kvinner og menn opplever forskjellige typer netthat, og reagerer ulikt på det.

Johannes Bergh: Kvinner stemmer mer enn menn

Kjønnsforskjeller mellom velgerne kan bli avgjørende ved fremtidige valg.

Anne Skevik Grødem: Innvandring endrer velferdspolitikken

Norge, Sverige og Danmark har strammet inn deler av familie- og velferdspolitikken. En av årsakene er innvandring.

Audun Fladmoe: Menn jobber mest frivillig

Flest menn gjør frivillig arbeid, selv om kvinner oftere sier at de ønsker å delta i frivillighet.

Mari Teigen: Hvorfor er så få kvinner toppledere?

Topplederne selv har endret syn på hvorfor det er flest menn på toppen av arbeidslivet.

Av Hallvard Kvale
Publisert 9. mars 2018 14:13 - Sist endret 19. mars 2018 11:16