Utlysning av forskningsstipend innen økonomi og entreprenørskap

P. M. Røwdes stiftelse deler ut ett eller flere forskningsstipend på opp til 150.000 kroner til prosjekter om økonomisk utvikling i Norge. Søknadsfrist er i år 15. april.

STIPENDUTLYSNING: P. M. Røwdes stiftelse støtter forskning på norsk økonomisk utvikling og entreprenørskap (Foto: Colourbox).

STIPENDUTLYSNING: P. M. Røwdes stiftelse støtter forskning på norsk økonomisk utvikling og entreprenørskap. Illustrasjon: Colourbox.

Hvert år deler P. M. Røwdes stiftelse ut ett eller flere forskningsstipend på opp til 150.000 kroner til prosjekter om økonomisk utvikling i Norge. Sekretariatet for P.M. Røwdes stiftelse er hos Institutt for samfunnsforskning.

Hva støtter Røwdefondet?

Fondet vil støtte både grunnlagsforskning og mer individuelt fokuserte studier innen feltet økonomi og entreprenørskap.

Prosjekter som kombinerer disse tre perspektivene vil bli prioritert:

  1. Tverrfaglig perspektiv, som går ut over de snevre spesialdisiplinene.
  2. Historisk perspektiv, slik at langsiktig betydning og kontekst klarlegges. 
  3.  Sammenlignende perspektiv, som utviklingstendenser i Norge og generelle utviklingstendenser.

Send din søknad

Søknad sendes på e-post til: isf@samfunnsforskning.no innen søknadsfristen 15. april.

Søknaden skal inneholde:

  • en prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider
  • budsjett
  • tidsplan
  • redegjørelse for andre finansieringskilder
  • forskerens CV.

Mer informasjon om stiftelsen og stipendet finner du på www.rowdefondet.no.

Tildeling av stipend vil bli offentliggjort innen begynnelsen av juni 2018.

P. M. Røwdes stiftelse ble opprettet av professor Arvid Brodersen i 1992 og støtter forskning om norsk økonomisk utvikling, med vekt på handel og industri. Betydningen av entreprenørskap, samt av de institusjoner og den kultur som omgir entreprenørene, skal spille en sentral rolle. 

Av Katrine Denstad
Publisert 10. mars 2018 12:56 - Sist endret 18. mars 2018 19:43