SPA ønsker bidrag til temanummer om pensjon

Tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet inviterer forskere til å levere artikler om pensjon, pensjoneringsadferd og yrkesaktivitet.

Pensjonsreformen fra 2011 er kanskje den største sosialpolitiske reformen i Norge i moderne tid, og medførte en rekke endringer i pensjonssystemet. Et av hovedmålene var å styrke insentivene til betalt arbeid – særlig etter at man fyller 62 år. Men hvordan fungerer reformen i praksis? Og hvordan tilpasser ulike grupper av arbeidsgivere og arbeidstakere seg regelverket for pensjon?

ISF-tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet (SPA) inviterer nå forskere til å sende inn bidrag til et temanummer som kommer i 2019. Fristen for bidrag til temanummeret, med tittelen «Pensjon, pensjoneringsadferd og yrkesaktivitet over livsløpet», er 15. mars 2019.

– Pensjon er et viktig spørsmål i arbeidslivet, og noe som berører alle arbeidstakere. Vi ønsker derfor å bidra til å øke forståelsen av hvordan pensjonsordninger og seniorpolitikk påvirker ulike grupper, forteller SPA-redaktørene Kjersti Misje Østbakken og Ragni Hege Kitterød.

Mange mulige temaer

Redaktørene har en lang liste over mulige temaer de ønsker belyst. Som eksempler trekker de frem spørsmål som hvilke faktorer som påvirker når seniorer begynner å ta ut pensjon, aldersdiskriminering i arbeidslivet, arbeidsgiveres tilpasninger og behov, hvordan seniorer tenker rundt kompetanseutvikling og jobbskifter, samt betydningen av teknologisk endring og omstilling for arbeidstakernes beslutninger om pensjonering.

– Et annet sentralt spørsmål er om det nye pensjonssystemet bidrar til utjevning eller om det kan være med på å videreføre ulikheter i arbeidslivet og i pensjonsinntekter, sier Østbakken og Kitterød.

Klikk her for å lese hele invitasjonen til bidrag, med praktisk informasjon om datoer og aktuelle temaer.

Av Hallvard Kvale
Publisert 23. okt. 2018 19:40 - Sist endret 23. okt. 2018 19:40