Søker ungdom som deler på å bo hos mor og far

Har du erfaring med delt bosted? Bor du omtrent like mye hos mor og far, eller har du gjort det tidligere? Forskningsprosjekt søker nå ungdommer mellom 15–18 år i Oslo!

Bilde: Colourbox.com.

Er du mellom 15 og 18 år og bor i Oslo? Kan du tenke deg å bli intervjuet av en forsker om dine tanker om at barn og unge bor like mye hos begge foreldre etter en skilsmisse eller samlivsbrudd?

Norske myndigheter vet for lite om hva delt bosted innebærer for dem det gjelder.

Derfor ønsker Barne og likestillingsdepartementet at barn og unge blir intervjuet om de erfaringene dere har.

I intervjuet vil du bli spurt om hvilke boformer du har erfaring fra, og hva slags betydning dette har hatt på din kontakt med foreldre og annen familie, vennskap og fritidsaktiviteter.

Alle opplysninger blir anonymisert. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2018.

Har du lyst til å delta?

Om du vil være med kontakter du Hilde Lidén på hli@samfunnsforskning.no.

Publisert 1. feb. 2018 15:32 - Sist endret 2. feb. 2018 10:13