Søker barnehagelærere til forskning på delt bosted

Vil du dele dine refleksjoner om barnehagens rolle og erfaringer med delt bosted for barnehagebarn? Vi søker barnehagelærere til et forskningsprosjekt.

Illustrasjon: Ronja, 5 år.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) gjennomfører et forskningsprosjekt om Delt bosted fra barnets perspektiv. Dette er et prosjekt som Stortinget har bedt om, og som ISF gjør på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet.

En viktig del av prosjektet er å få fram mer kunnskap om hvordan delt bosted organiseres og praktiseres for de minste barna, altså barn i barnehagealder. Ansatte i barnehagene er de som aller best kan gi oss innsikt i dette. Intervjuer kan gjøres i Oslo-området eller over telefon. Vi kommer ikke til å spørre om enkeltfamilier, men om barnehagens generelle erfaringer med rutiner, oppgaver, innsats og anbefalinger til foreldre som praktiserer delt bosted.

Vi lurer blant annet på om barnehagene opplever at eventuelle forskjeller i foreldrenes rutiner påvirker barnet, om barnet opplever stress i forbindelse med flytting mellom foreldrene, hvilken betydning det har om barna har faste flyttedager eller ikke, og om foreldrene spør barnehagen om råd i forbindelse med delt bosted.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål til prosjektet eller til deltakelsen, eller ønsker å melde interesse for å delta, kan du kontakte:

Publisert 2. mai 2018 15:14 - Sist endret 2. mai 2018 15:20