Små lønnsendringer tilknyttet utviklingen i kollektive avtaler

Ny ISF-rapport undersøker hvordan forekomsten av kollektive avtaler har utviklet seg de siste 15 årene og om denne utviklingen har påvirket lønnsnivå og lønnsforskjeller.

Hvordan er lønnsutviklingen når en virksomhet fastsetter lønn bare gjennom lokale forhandlinger? En ny ISF-rapport viser at slike virksomheter i gjennomsnitt fremstår med 3 prosent høyere lønn enn virksomheter hvor lokale lønnsforhandlinger kun er et tillegg til sentrale forhandlinger, men dette skyldes næringsforskjeller.

– Virksomheter med individuell lønnsfastsettelse har både høyere lønn og større lønnsforskjeller enn virksomheter hvor lønnen fastsettes gjennom kollektive avtaler. Mange yrker med individuell lønnsfastsettelse vil være høytlønnsyrker, sier ISF-forsker Harald Dale-Olsen, som har ledet arbeidet med studien.

Økt lønnsspredning

Forskerne har gjennomgått data for perioden 1997-2014, en periode hvor det skjedde en viss desentralisering av forhandlingsformene i Norge, med økt bruk av lokale forhandlinger. I dette tidsrommet økte lønnsspredningen svakt, det vil si at det ble større forskjeller mellom toppen og bunnen av lønnsstigen i samfunnet. Den samme lønnsutviklingen skjedde i de fleste industrialiserte land.

– Vi ser også at når vi sammenligner bransjer og yrker hvor vi vet det har skjedd en desentralisering av avtalene, så er lønnsendringene større i mange andre yrker og bransjer. Det er derfor vanskelig å knytte lønnsendringene til en desentralisering, utdyper Dale-Olsen. 

Forskjellene varierer

Forskerne finner også at høyere sentrale tillegg motsvares av lavere lokale tillegg, men at de totalt sett bidrar til høyere lønnsvekst.  Analysene viser at selv om det i gjennomsnitt er større lønnsforskjeller mellom virksomheter enn innad i virksomheter, så vil dette variere avhengig av avtaleform. I avtaleområder med mer lokal lønnsfastsettelse er lønnsforskjellene mellom ansatte i ulike virksomheter større enn mellom ansatte i samme virksomhet, mens det i avtaleområder med mer sentral lønnsfastsettelse er omvendt.

– Selv om lønnsspredningen innen virksomheten ikke ser ut til å være direkte knyttet til forhandlingsformen i virksomheten, så ser vi dermed at strukturen på lønnsforskjellene varierer med avtaleformen i bransjene, sier Harald Dale-Olsen.

Klikk her for å lese hele rapporten Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning.

Emneord: Arbeid
Publisert 22. mai 2018 10:12 - Sist endret 1. nov. 2018 15:04