Nytt nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning ute nå

Artiklene spenner fra kvinner og menns lederkarrierer til Jon Elsters tanker om Marx og følelser.  

Årets andre nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning er nå ute på Idunn.no, åpent tilgjengelig for alle.

Som vanlig dekkes et bredt spenn av temaer i de vitenskapelige artiklene: Tom Colbjørnsen og Knud Knudsen skriver om forskjellene i kvinnelige og mannlige lederes karrierer. Birgitte Ljunggren og Tonje Lauritzen analyserer og sammenligner likestillingstiltak i barnehage- og pleie- og omsorgssektoren, mens Hilde Bjørnå, Tor Arne Morskogen og Nora Uvsbakk undersøker endringene i lokalpolitisk styringsform i Tromsø.

Foredrag-spalten inneholder Jon Elsters forelesning om Marx og følelser fra da han ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo i 2017, og på debattsidene står en artikkel fra Ottar Hellevik om fagdebatt på internett. Hellevik tar her utgangspunkt i nettdebatt om hans egen forskning på holdninger til innvandring og innvandrere og om mottakelsen av Bushra Ishaqs bok, Hvem snakker for oss? Muslimer i dagens Norge – hvem er de og hva mener de? (Cappelen Damm, 2017). I tillegg er det som vanlig bokanmeldelser av nye norske fagbøker.

Følg Facebook-siden til Tidsskrift for samfunnsforskning for nyheter og medieoppslag.

Les mer her om tidsskriftets historie, og hvordan du kan sende inn bidrag.

 

Innhold i Tidsskrift for samfunnsforskning 2-2018:

 

ARTIKLER

Underveis. Menns og kvinners lederkarrierer
Tom Colbjørnsen
Knud Knudsen

Likestillingsintegrering i kvinnedominerte sektorer – horisontale styringsutfordringer
Birgitte Ljunggren
Tonje Lauritzen

Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform
Hilde Bjørnå
Tor Arne Morskogen
Nora Uvsbakk

 

FOREDRAG

From Marx to emotions
Jon Elster

 

BOKANMELDELSER

Sverre Flaatten: Høyesterett, straffen og tyveriene
Morten Nadim

Hilde Liden: Barn og migrasjon. Mobilitet og tilhørighet
Mari Rysst

Jostein Askim, Kristoffer Kolltveit og Per Gunnar Roe (red.): En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring
Sigrid Stokstad

 

DEBATT

Fagdebatt på internett
Ottar Hellevik

 

Publisert 20. apr. 2018 10:20 - Sist endret 20. apr. 2018 10:20