Nytt nummer av Søkelys på arbeidslivet

Årets første nummer av SPA inneholder ny forskning om sykefravær, sosialhjelp, bemanningsbyråer, det nye overskuddet av barnehagelærere og mye mer.

Forsiden av Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet nr. 1-2 2018 er nå publisert på idunn.no, fylt med ny forskning på arbeidslivet i Norge og Norden. Alle artiklene er gratis tilgjengelig for alle interesserte. Vi feiret med et lanseringsseminar 8. mai hvor flere av forfatterne presenterte artiklene sine. Se opptak fra arrangementet ved å klikke her.
 

Innhold i Søkelys på arbeidslivet 1-2 2018:

Hvordan påvirker økt bruk av vilkår for sosialhjelp sysselsetting og lønnsfordeling?
Øystein M. Hernæs

Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne
Kari Vea Salvanes, Rune Borgan Reiling og Astrid Marie Jorde Sandsør

Barnehagelærere – Fra mangel til overskudd
Lars Gulbrandsen

Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere
Dag Ellingsen, Anders Underthun, Christin Thea Wathne og Mari Holm Ingelsrud

Sykefravær og inntektskompensasjon ved sykefravær
Harald Dale-Olsen

En rask eller lang og kronglete vei til topps? Næringslivslederes karriereforløp
Trygve Gulbrandsen

Iceland is the best, but still not equal
Katrin Olafsdottir


DEBATT
Viser Hyggen hvorfor arbeidstrening påvirker jobbsøking negativt?
Gaute Rygh

Svar til Gaute Rygh: Viser Hyggen (2017) hvorfor arbeidstrening påvirker jobbsøking negativt?
Christer Hyggen

 

Av Hallvard Kvale
Publisert 9. mai 2018 11:25 - Sist endret 9. mai 2018 11:25