God jul fra ISF

Julegaven fra oss i 2018: Gratis kunnskap i form av åpent tilgjengelige bøker, artikler, kronikker, tidsskrifter og rapporter.

Vi på ISF tror at åpent tilgjengelig, forskningsbasert kunnskap er noe som du ønsker deg og som samfunnet trenger. Derfor er dette julegaven fra oss til alle i år:

  • Mer enn 45 gratis tilgjengelige bøker, bokkapitler og tidsskriftartikler.
  • Nesten 50 kronikker og avisinnlegg om forskningen vår.
  • Tidsskriftene Søkelys på arbeidslivet og Tidsskrift for samfunnsforskning gratis tilgjengelig på idunn.no
  • 15 forskningsrapporter som ligger åpent ute på nett.

God kunnskapsjul! 

Se en oversikt over de vitenskapelige publikasjonene og forskningsrapportene våre fra 2018.

Les Søkelys på arbeidslivet.

Les Tidsskrift for samfunnsforskning.

Les kronikkene og avisinnleggene våre fra 2018

Asylpolitikk på sosiale medier Jan-Paul Brekke, Kjersti Thorbjørnsrud og Audun Beyer Aftenposten (krever abo.) 05.01.2018
Hvitvasker cv-en for å få jobb Arnfinn H. Midtbøen Morgenbladet (krever abo.) 12.01.2018
Statsfeministen Rune Slagstad Klassekampen 16.01.2018
Da den politiske journalistikken møtte #metoo Kjersti Thorbjørnsrud Aftenposten 18.01.2018
Asylbarn fortjener bedre Hilde Liden Klassekampen 19.01.2018
Er Sveinung Rotevatn Venstres spion bak FrPs linjer? Jostein Askim, Rune Karlsen og Kristoffer Kolltveit Aftenposten 02.02.2018
Mer midlertidighet ga ikke flere i jobb Marte Strøm, Kristine von Simson og Kjersti Misje Østbakken Dagens Næringsliv (krever abo.) 15.02.2018
Sverige øker pensjonsalderen - det bør vi også gjøre Axel West Pedersen Aftenposten 16.02.2018
Kvinnenes stemmer kan avgjøre valgene  Johannes Bergh og Hallvard Kvale Aftenposten (krever abo.) 07.03.2018
Er netthat et kvinneproblem? Marjan Nadim og Audun Fladmoe Aftenposten (krever abo.) 09.03.2018
Inntekt og fruktbarhet Sara Cools Klassekampen (krever abo.) 05.04.2018
Etterlyst: Åpen og opplyst politisk debatt Arnfinn H. Midtbøen Morgenbladet (krever abo.) 06.04.2018
Hvordan gjenvinne digital suverenitet Bernard Enjolras Morgenbladet 09.04.2018
Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen Mari Teigen, Liza Reisel og Sigtona Halrynjo Aftenposten (krever abo.) 12.04.2018
Sykelønnskutt rammer ulikt Harald Dale-Olsen Aftenposten (krever abo.) 03.05.2018
Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land Sigtona Halrynjo, Liza Reisel og Mari Teigen  Aftenposten 11.05.2018
Vedvarende utenforskap? Arnfinn H. Midtbøen Morgenbladet (krever abo.) 18.05.2018
Hvem skal få bli statsborgere? Arnfinn H. Midtbøen, Simon R. Birkvad og Marta Bivand Erdal Aftenposten (krever abo.) 08.06.2018
Den korrupte fotballen som øyeblikksreligion Rune Slagstad Aftenposten (krever abo.) 09.06.2018
Splittet om innvandring, skeptiske til integreringen Jan-Paul Brekke og Ferdinand Mohn Aftenposten (krever abo.) 20.06.2018
Ressurskamp Sara Cools Klassekampen (krever abo.) 28.06.2018
Ser til fortiden Arnfinn H. Midtbøen Morgenbladet (krever abo.) 29.06.2018
Evaluering med slagside Tanja Storsul Dagens Perspektiv 29.06.2018
Her er de viktigste vilkårene for bedre integrering av familieinnvandrere Helga Eggebø og Jan-Paul Brekke Aftenposten (krever abo.) 11.07.2018
Krig og fred Sara Cools Klassekampen (ikke på nett) 23.08.2018
Kjønnsfordeling i en klasse påvirker prestasjon og trivsel Pål Schøne, Kristine Von Simson og Marte Strøm Aftenposten (krever abo.) 23.08.2018
Unge med nedsatt arbeidsevne – ut i jobb? Sara Cools, Inés Hardoy og Kristine von Simson Dagens Næringsliv (krever abo.) 25.08.2018
Økonomisk trygghet kan gi høyere fødselstall Sara Cools og Marte Strøm Dagens Næringsliv (krever abo.) 03.09.2018
De samfunnsbyggende arkitekter Rune Slagstad Morgenbladet 05.09.2018
Samfunnsforskere stemmer rødgrønt. Gjør det noe? Kjersti Thorbjørnsrud Morgenbladet (krever abo.) 07.09.2018
Økte ulikheter med sykelønnskutt? Harald Dale-Olsen Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse/Magasinet Velferd (krever abo.) 08.09.2018
Exit jernburet Arnfinn H. Midtbøen Morgenbladet (krever abo.) 21.09.2018
Uten et trygt sted å bo Hilde Liden, Håkon Solbu Trætteberg og Oddbjørg Skjær Ulvik Klassekampen (krever abo.) 28.09.2018
Innvandringsforskningen som ble lagt bort Arnfinn H. Midtbøen Morgenbladet 28.09.2018
Nei, Norge har ikke et av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder Kjersti Misje Østbakken Dagsavisen 03.10.2018
Forskernes nyanser ender med å dempe det som er vondt Kjersti Thorbjørnsrud Morgenbladet 19.10.2018
Hvordan påvirker utdanning innvandringsholdninger? Henning Finseraas, Marte Strøm og Øyvind Skorge Dagens Næringsliv (krever abo.) 20.10.2018
Jordan Peterson ser til Skandinavia, men hva er det egentlig han ser? Mari Teigen Dagbladet 29.10.2018
Kollegaens fastlege påvirker ditt sykefravær Harald Dale-Olsen og Anna Aasen Godøy Aftenposten (krever abo.) 30.10.2018
Feil om kjønnsdelt arbeidsmarked Kjersti Misje Østbakken Aftenposten 05.11.2018
Kraftige påstander Mari Teigen Morgenbladet 06.11.2018
Det mangfoldige akademiet Arnfinn H. Midtbøen og Marta Bivand Erdal Khrono 06.11.2018
Flere og flere velger kjønnsutypisk - det gjelder særlig kvinner Mari Teigen Dagbladet 10.11.2018
Lengre fedrekvote økte ikke likestillingen i arbeidslivet  Kjersti Misje Østbakken, Sigtona Halrynjo og Ragni Hege Kitterød Aftenposten (krever abo.) 15.11.2018
Personlig sykdom er gull verd for mediene Kjersti Thorbjørnsrud Morgenbladet 07.12.2018
Erstatter Facebook frivillige organisasjoner? Bernard Enjolras og Ivar Eimhjellen Vårt Land 08.12.2018
Ingen klare svar om samværsordninger Hege Kitterød, Hilde Liden m.fl. Aftenposten 11.12.2018
Publisert 19. des. 2018 16:30 - Sist endret 16. jan. 2019 11:24