Årets tredje Tidsskrift for samfunnsforskning er nå ute

Utgaven tar for seg tema som spenner fra bryllup i avtradisjonaliseringens alder til privatisering av det urbane offentlige rom.

forsidebilde av siste nummer av tfs

Årets tredje nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er nå ute på Idunn.no, åpent tilgjengelig for alle.

Et bredt spenn av publikasjoner

Som vanlig dekkes et bredt spenn av temaer i de vitenskapelige artiklene: Jo Saglie skriver om hvor godt partiorganisasjonene fungerer – fra medlemmenes ståsted. Anne Lise Ellingsæter har intervjuet menn og kvinner som har giftet seg eller planlegger bryllup om deres motivasjon og refleksjon rundt symbolske tradisjoner, og skriver om bryllup i avtradisjonaliseringens alder. Inspirert av det faghistoriske skillet mellom funksjonalisme og konfliktteori introduserer og forsvarer artikkelen til Gunnar C. Aakvaag et rammeverk for en positiv sosiologi; en sosiologi om det som fungerer godt i samfunnet.

Forskningskommentar-spalten inneholder Terje Holsens kommentar om neoliberal urbanitet – om betingelser for bruken av de urbane offentlige rommene.

I tillegg rommer denne utgaven 2 bokanmeldelser – Edvard N. Larsen anmelder boka P.h.d. – en veiviser, skrevet av Silje Bringsrud Fekjær. Daniel Arnesen har skrevet en bokanmeldelse om Sosialt entreprenørskap i Norge, av Benedicte Brøgger.

Tidligere utgaver er nå digitalisert!

For de som ønsker tilgang til eldre utgaver av TfS kan vi også melde om en glad-nyhet: Alle utgaver av Tidsskrift for samfunnsforskning, fra 1960 og fram til i dag, er nå digitalisert.

Du kan søke deg fram til tidligere TfS-utgaver her hos Nasjonalbiblioteket.

Mer informasjon:

Innhold i TfS 3-2018

ARTIKLER

Hvor godt fungerer partiorganisasjonene – slik medlemmene ser det?
 Jo Saglie

Bryllup i avtradisjonaliseringens tidsalder
Anne Lise Ellingsæter

Positiv sosiologi. Fotnoter til en uutgravd sosiologi
Gunnar C. Aakvaag

FORSKNINGSKOMMENTAR

Neoliberal urbanitet – om betingelser for bruken av de urbane offentlige rommene
Terje Holsen

BOKANMELDELSER

Silje Bringsrud Fekjær: Ph.d. – en veiviser
Edvard N. Larsen

Benedicte Brøgger: Sosialt entreprenørskap i Norge
Daniel Arnesen

Publisert 27. aug. 2018 10:31 - Sist endret 27. aug. 2018 10:31