Årets første Tidsskrift for samfunnsforskning hedrer Eilert Sundt

– Vi har alle noe å lære av Eilert Sundt, sier TfS-redaktørene. Siste nummer rommer blant annet et større symposium til ære for 200-årsjubileet for Sundts fødsel.

Bilde av siste tidsskrift for samfunnsforsknings forside

SUNDT-SYMPOSIUM: Siste utgave inneholder et symposium til ære for Eilert Sundt, med bidragsytere fra en rekke fagdisipliner.

Utgave 1/2018 av Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) lanseres i dag.

I tillegg til 3 artikler og 5 bokanmeldelser, inneholder nummeret et symposium om Eilert Sundt.

– Sundt var en tverrfaglig pioner

Eilert Sundt (1817-1875) regnes som grunnleggeren av den samfunnsvitenskapelige fagtradisjonen i Norge. Gjennom en rekke studier av folkeliv og befolkningsutvikling på midten av 1800-tallet var han en pioner i mer enn én forstand, framhever TfS-redaktør Arnfinn Midtbøen.

– TfS er etter vår oppfatning den naturlige kanalen for et symposium om Eilert Sundt – han var en bredt orientert samfunnsforsker. Illustrerende for hans faglige bredde rommer symposiet bidrag fra en rekke ulike fag: Bodil Stenseth er kulturhistoriker, Willy Pedersen er sosiolog, Marianne Lien er antropolog, Einar Lie er økonomisk historiker, Turid Noack er demograf og Raino Malnes er statsviter. Slik feirer vi at det i 2017 var 200 år siden han ble født, og bidragsyterne i dette TfS-nummeret belyser deler av hans virke med nettopp ulike fagbriller, sier Midtbøen.

Bilde av tfs-redaktørene Rune Karlsen og Arnfinn Midtbøen
TfS-redaktørene Rune Karlsen (f.v.) og Arnfinn Midtbøen. Foto: ISF.

Bidragene i symposiet tegner til sammen et bilde av en både imponerende og fascinerende fagperson.

– Arbeidet hans fortjener å bli lest på tvers av fagdisiplinene: Vi har alle noe å lære av Sundt, påpeker medredaktør Rune Karlsen.

Siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning kan leses her, gratis på Idunn.no.

Se også:

Innholdsfortegnelse, TfS 1-2018

ARTIKLER

Klasse, kropp og kultur
Fysisk aktivitet og symbolske grenser i overklassen
Lisa M. B. Sølvberg og Vegard Jarness

Den norske samarbeidsmodellen: egnet for eksport til USA?
Hege Eggen Børve og Elin Kvande

Passe inn og passe til
Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

SYMPOSIUM: Eilert Sundt 200 år

Samfunnsforskningens grunnlegger i Norge – fortsatt relevant?
Rune Karlsen og Arnfinn H. Midtbøen

Cand.theol. Sundt og hans nye fag
Bodil Stenseth

Eilert Sundt: Hard refser, øm forsoner
Willy Pedersen

Hva kan vi lære av Eilert Sundt?
Marianne Elisabeth Lien

Eilert Sundt som statistiker
Einar Lie

Sundtske bølger og ugifte samliv
Eilert Sundt som demograf og familiesosiolog
Turid Noack

Eilert Sundt og sannheten
Raino Malnes

BOKMELDINGER

Terje Rasmussen: Ansiktet foran makten: Om politisk lederskap
Iver B. Neumann

Harriet Bjerrum Nielsen: Feeling Gender. A Generational and Psychosocial
Approach
Karin Widerberg

Raino Malnes & Knut Midgaard: Politisk filosofi
Aksel Braanen Sterri

Jørn Ljunggren (red.): Oslo – ulikhetenes by
Hans Thor Andersen

Per Mangset & Ole Marius Hylland: Kulturpolitikk. Organisering, legitimering og praksis
Håkon Larsen

Av Eirin Konstad Nilsen
Publisert 27. feb. 2018 13:50 - Sist endret 27. feb. 2018 13:50