2018 - Side 2

Publisert 2. mai 2018 15:14

Vil du dele dine refleksjoner om barnehagens rolle og erfaringer med delt bosted for barnehagebarn? Vi søker barnehagelærere til et forskningsprosjekt.

Publisert 20. apr. 2018 10:20

Artiklene spenner fra kvinner og menns lederkarrierer til Jon Elsters tanker om Marx og følelser.  

Publisert 6. apr. 2018 16:00

Hvordan påvirker hensynet til mediene hverdagen i norske departementer og direktorater?

Bilde av forsker Karl Henrik Sivesind
Publisert 19. mars 2018 11:17

Innleggene fra ISF-seminar om offentlige, kommersielle og ideelle velferdsleverandører er trykket som debattartikler i Tidsskrift for velferdsforskning.

STIPENDUTLYSNING: P. M. Røwdes stiftelse støtter forskning på norsk økonomisk utvikling og entreprenørskap (Foto: Colourbox).
Publisert 10. mars 2018 12:56

P. M. Røwdes stiftelse deler ut ett eller flere forskningsstipend på opp til 150.000 kroner til prosjekter om økonomisk utvikling i Norge. Søknadsfrist er i år 15. april.

Publisert 9. mars 2018 15:05

Marianne Gullestad hjalp oss å forstå det norske ved å vise hvordan vi ser på «de andre». Ti år etter at hun døde setter forskningen hennes fortsatt spor, skriver ISF-forsker Hilde Lidén.

Publisert 9. mars 2018 14:13

Se seks ISF-forskere forklare viktige likestillingsspørsmål på ett minutt hver. 

Publisert 8. mars 2018 19:35

Stadig flere bruker sosiale medier for informasjon og diskusjon under store terrorangrep. Hvilken betydning får det?

Publisert 2. mars 2018 12:55
Trenger du en ekspertuttalelse om kjønn og likestilling? Se denne oversikten over hva våre forskere kan bidra med av fagkunnskap under 8. mars-uka.
Bilde av siste tidsskrift for samfunnsforsknings forside
Publisert 27. feb. 2018 13:50

– Vi har alle noe å lære av Eilert Sundt, sier TfS-redaktørene. Siste nummer rommer blant annet et større symposium til ære for 200-årsjubileet for Sundts fødsel.

Publisert 16. feb. 2018 09:31

En slik reform vil forhindre økende fattigdomsproblemer blant alderspensjonistene, skriver forsker Axel West Pedersen i en kronikk i Aftenposten.

Illustrasjonsbilde av ung servitør
Publisert 15. feb. 2018 07:09

Det ble ikke skapt flere jobber det første året etter lovendringen som åpnet for flere midlertidige ansettelser i 2015. Derimot økte andelen usikre stillinger, viser ny ISF-rapport.

Publisert 1. feb. 2018 15:32

Har du erfaring med delt bosted? Bor du omtrent like mye hos mor og far, eller har du gjort det tidligere? Forskningsprosjekt søker nå ungdommer mellom 15–18 år i Oslo!

Bilde av bunke med CVer
Publisert 31. jan. 2018 15:29

Mange besvarte 22. juli-angrepet med anti-rasisme. Men arbeidsgiverne valgte fortsatt jobbsøkerne med norske navn, viser ny forskning.

Publisert 26. jan. 2018 10:49

Les vår forsker Kristine von Simson forklare seks av de «urovekkende trekkene» i norsk arbeidsliv som bekymrer regjeringen.

Marjan Nadim og Audun Fladmoe
Publisert 22. jan. 2018 11:15

ISF-forskere skal finne ut mer om omfanget av hatefulle ytringer på nett, og erfaringene til mottakerne.

Publisert 22. jan. 2018 10:18

Det så ut til at tiden da pressen kunne holde partiene i sitt regigrep var over. #Metoo-bevegelsen kan ha bidratt til en endring, skrev vår forsker Kjersti Thorbjørnsrud i en kronikk i Aftenposten på fredag. Les hele teksten her. 

To barn
Publisert 22. jan. 2018 10:07

Asylbarn fortjener bedre, skrev vår forsker Hilde Lidén i en kronikk i Klassekampen på fredag. Les hele teksten her.