8. mars: Kontakt en forsker

Trenger du en ekspertuttalelse om kjønn og likestilling? Se denne oversikten over hva våre forskere kan bidra med av fagkunnskap under 8. mars-uka.

KUNNSKAPSBASERT DEBATT: Rundt 8. mars uttaler mange ISF-forskere seg i media. Illustrasjon: Colourbox.com, redigert.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har forskere med ekspertise innen en rekke relevante felt for pressen under 8. mars-uka.

Våre forskningstema er likestilling og arbeid, velferd, migrasjon, sivilsamfunn, digitalisering og valg og demokrati.

Trykk på emneknaggene til høyre for en oversikt. Du kan også benytte søkefeltet øverst til høyre, og søke på andre tema som eksempelvis: sykefravær, kvinner i lokalpolitikk, innvandring og kjønn, pensjon og kjønnsforskjeller.

Forskere innen likestillingsfeltet

Ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har vi forsket på likestilling og kjønn siden 1950-tallet. CORE – Senter likestillingsforskning på instituttet har de siste årene spilt en sentral rolle på feltet.

I oversikten under finner du forskere som dekker områder som lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, kjønnsforskjeller i ledelse og toppledelse, foreldrepermisjon, kjønnsdeling i utdanningen, det kjønnsdelte arbeidslivet, og familiepolitikk.

Ta gjerne kontakt med en av vår pressekontakt, Hallvard, ved spørsmål eller andre tema du ønsker en ekspertuttalelse om.

Mari Teigen

482 07 137
mari.teigen@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: Ta kontakt på telefon eller e-post.

Mari Teigen er leder for CORE – Senter for likestillingsforskning. Teigen forsker på tema som kjønn og ledelse, toppledelse, kjønnsdelt arbeidsliv, likestillingspolitikk nasjonalt og internasjonalt, kjønnskvotering i bedriftsstyrer, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i forskning og innovasjon, og familiepolitikk.

Les mer og se oversikt over forskningen til Mari Teigen.

Liza Reisel

975 71 460
liza.reisel@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: Telefon eller e-post.

Liza Reisel er forskningsleder for gruppa Likestilling, integrering, migrasjon. Reisel forsker på tema som kjønnsdelte utdanningsvalg, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, og likestillingslovgivning.

Les mer og se oversikt over forskningen til Liza Reisel.

Kjersti Misje Østbakken

991 62 556
k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: Telefon eller e-post. 8. mars er jeg tilgjengelig etter kl. 12.

Kjersti Misje Østbakken forsker på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, kjønnsforskjeller i sykefravær, og foreldrepermisjon.

Les mer og se oversikt over forskningen til Kjersti Misje Østbakken.

Ragni Hege Kitterød

950 50 375
hege.kitterod@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: Telefon eller e-post. Ledig for presseuttalelser til og med 7. mars.

Ragni Hege Kitterød forsker på foreldrepermisjon, kjønnsforskjeller i pensjon, familiepolitikk og kjønnsdeling i arbeidslivet.

Les mer og se oversikt over forskningen til Hege Kitterød.

Pål Schøne

986 22 125
pal.schone@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: Telefon eller e-post. 7. mars er jeg tilgjengelig etter kl. 14, 8. mars til kl. 11.

Pål Schøne forsker på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, kjønnsforskjeller i ledelse, og familiepolitikk.

Les mer og se oversikt over forskningen til Pål Schøne.

Se også:

Av Eirin Konstad Nilsen
Publisert 2. mars 2018 12:55 - Sist endret 26. sep. 2019 14:43