Se video fra frokostseminar: «Lik og del»: Styres byråkratene av media?

Hvordan påvirker hensynet til mediene hverdagen i norske departementer og direktorater?

Har departementene gått fra å utforme til å selge politikk? Blir medienes krav til rask respons prioritert framfor andre oppgaver? Og er det departementenes oppgave å fortelle ‘gode historier’ på sosiale medier?

Forskningsprosjektet Media Impact in the Public Service Sector (2014-18) har undersøkt hvordan mediene preger praksiser og prioriteringer i norske departementer og direktorater. Prosjektet finner blant annet at forvaltningens intensive samspill med mediene virker inn på byråkratiske verdier, har gitt økt personfokus, påvirker ressursfordeling og bidratt til en mer politisert kommunikasjon.

På dette arrangementet presenterer forskerne sine resultater, og inviterer eksperter på journalistikk og kommunikasjon i offentlig sektor til debatt. 

Tid og sted

Fredag 6. april, kl. 9.00-11.15. Frokost serveres fra kl. 08.30.

Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo. 

Program

08.30-09.00: Kaffe og rundstykker

09.00-09.10: Velkommen og introduksjon til prosjektet, Tine Ustad Figenschou, prosjektleder og professor, Institutt for journalistikk og medier, OsloMet

09.10-09.30: Er det norske byråkratiet medialisert? Kristoffer Kolltveit, førsteamanuensis, Institutt for offentlig administrasjon og ledelse, OsloMet

09.30-09.50: Hvordan påvirker mediepress beslutningsprosesser og ressursfordeling i byråkratiet? Rune Karlsen, førsteamanuensis, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

09.50-10.10: Likt og delt? Departementene i sosiale medier, Kjersti Thorbjørnsrud, forsker, Institutt for samfunnsforskning.

10.10-10.25: Kaffe og croissanter

10.25-11.15: Paneldebatt: Kommunikasjon i departementene – Tilgjengelig, åpen og ansvarlig eller lukket, strategisk og politisert?

  • Thomas Spence, tidligere leder Norsk journalistlag og mangeårig politisk journalist i Aftenposten
  • Ketil Raknes, forsker Høyskolen Kristiania, forfatter og tidligere statssekretær og politisk rådgiver
  • Anne Kari Lande Hasle, mangeårig departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet
  • Liv Merete Wiker, kommunikasjonsdirektør KS og tidligere kommunikasjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet

Debattleder: Eirik Bergesen, tidligere diplomat, nå politisk satiriker bak Opplysningskontoret og All Makt.

Forskningsprosjektet Media Impact in the Public Service Sector er et samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitetet og Institutt for Samfunnsforskning (ISF).

Publisert 6. apr. 2018 16:00 - Sist endret 17. apr. 2018 12:41