2018

Publisert 19. des. 2018 16:30

Julegaven fra oss i 2018: Gratis kunnskap i form av åpent tilgjengelige bøker, artikler, kronikker, tidsskrifter og rapporter.

Publisert 11. des. 2018 08:36

Ny bok fra ISF-forsker Ines Wagner avdekker manglende rettigheter og utilstrekkelig regelverk for utstasjonerte arbeidere i EU-land.

forsker trygve gulbrandsen
Publisert 7. des. 2018 14:23

Samfunnseliten støtter i hovedsak opp om velferdsstaten og er mer positive til innvandring enn resten av befolkningen, viser ny bok fra ISF-forsker Trygve Gulbrandsen.

forsidebilde av tfs
Publisert 30. nov. 2018 12:50

Årets fjerde TfS-utgave rommer viktige artikler om tema som det intellektuelle opphavet til frontfagmodellen, klassekonflikter i den norske arbeiderklassen og kjønnssegregering i politiet.

Publisert 29. nov. 2018 09:24

Bidrar akademikere til større produktivitetsvekst i næringslivet, og i hvilken grad involveres verneombudet i HMS-arbeidet på bygge- og anleggsplasser? Dette og mer til kan du lese om i siste Søkelys på arbeidslivet.  

regjeringsutvidelse med høyre frp og venstre
Publisert 16. nov. 2018 16:06

Frp-tilhengere fikk økt politisk tillit da partiet gikk i regjering. Men Frp har samtidig vanskeligere for å mobilisere velgere på innvandringssaken fra regjeringsposisjon, viser ny doktorgradsavhandling.

Publisert 1. nov. 2018 13:10
Forskningsprosjektet PensjonsLAB undersøker hvordan det står til med legitimitet, atferd og bærekraft i pensjonssystemet etter pensjonsreformen.
Signe Bock Segaard og Jo Saglie
Publisert 25. okt. 2018 14:06

Den ISF-ledede Lokalvalgundersøkelsen får penger til seks nye år.

Publisert 23. okt. 2018 19:40

Tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet inviterer forskere til å levere artikler om pensjon, pensjoneringsadferd og yrkesaktivitet.

Bilde av Korbøl med sitat fra Midtbøen
Publisert 28. sep. 2018 09:46

Hvordan var de første pakistanske arbeidsinnvandrernes møte med Norge? Aud Korbøls klassiske studie fra 1974 er endelig tilgjengelig i bokform.

Publisert 28. sep. 2018 07:59

Bekymringer, søvnproblemer og ensomhet plager flere unge som bor i kommunale botiltak, viser ny ISF-rapport. Forskerne kommer med klare anbefalinger for å bedre kvaliteten og sikre beboernes rettigheter.

bilde av forsiden til tidsskriftet
Publisert 4. sep. 2018 10:10

Temanummeret tar for seg innovasjon og entreprenørskap, og hvilken betydning dette har for norsk arbeidsliv.

Forside fra rapport
Publisert 3. sep. 2018 08:04

ISF-forskere undersøker hvordan menn og kvinners inntekt og arbeidstid henger sammen med hvem som får barn og hvor mange barn de får.

forsidebilde av siste nummer av tfs
Publisert 27. aug. 2018 10:31

Utgaven tar for seg tema som spenner fra bryllup i avtradisjonaliseringens alder til privatisering av det urbane offentlige rom.

Rapportforside
Publisert 24. aug. 2018 08:19

ISF-rapport om unge med nedsatt arbeidsevne undersøker hvilke kjennetegn denne gruppen har og hvilke tiltak som kan få dem ut i jobb.

Publisert 14. aug. 2018 16:57

Hets på nett er tema når forsker Marjan Nadim innleder debatten på Arendalsuka onsdag 15. august. Hun framhever at menn og kvinner opplever ulik hets på nett – og at netthets i verste fall kan føre til at folk unnlater å ytre seg.

bilde av forsker atle haugsgjerd
Publisert 10. aug. 2018 14:30

ISF har ansatt ny forsker på valg- og demokratifeltet.

Publisert 20. juni 2018 08:00

Ny, stor undersøkelse fra ISF viser at et fåtall synes integreringen fungerer godt.  

Publisert 20. juni 2018 07:35

Ved stortingsvalget 2017 forsøkte forskere å påvirke hjemmesitterne ved hjelp av SMS, brev og telefonsamtaler. Brev til innvandrere var det eneste tiltaket som ga en effekt av betydning.

bilde av forside på rapporten om tilbakekall
Publisert 8. juni 2018 08:12

Ny praksis i asylsaker gjør at innvilgelse av asyl og beskyttelse i praksis kan bli midlertidige ordninger, konkluderer ISF-rapport. Forskerne dokumenterer også økende bruk av sosiale medier som bevisgrunnlag når oppholdstillatelser trekkes tilbake.

Publisert 8. juni 2018 08:11

Fortidens, nåtidens og fremtidens nordiske statsborgerskapspolitikk analyseres i rapport med to ISF-forskere blant forfatterne.

Illustrasjon som viser tre mulige veier for frivillig sektor i Europa
Publisert 29. mai 2018 08:58

28,3 millioner årsverk i non-profit organisasjoner, stiftelser, samvirkeforetak og sosiale entreprenører kan påvirkes – i en ny bok viser forskere hvordan man kan sikre bærekraftig utvikling av europeisk frivillig sektor.

Publisert 22. mai 2018 10:12

Ny ISF-rapport undersøker hvordan forekomsten av kollektive avtaler har utviklet seg de siste 15 årene og om denne utviklingen har påvirket lønnsnivå og lønnsforskjeller.

Publisert 16. mai 2018 09:05

Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt gjør at flere barn går i barnehage, viser ny ISF-rapport. Men fortsatt er det en utfordring å nå ut til alle i målgruppen.

Publisert 9. mai 2018 11:25

Årets første nummer av SPA inneholder ny forskning om sykefravær, sosialhjelp, bemanningsbyråer, det nye overskuddet av barnehagelærere og mye mer.