Vil du forske på medier og helse?

Institutt for samfunnforskning søker PhD-kandidat til tverrfaglig forskningsprosjekt. Søknadsfrist er 18. april.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) søker PhD-kandidat til forskningsprosjektetHealth Communication Regimes: Meaning, Contest and Power (HeCoRe 2016-2020), finansiert av Norges forskningsråds SAMKUL-program.Prosjektet undersøker hvordan mediene gjenspeiler og påvirker forestillinger og maktforhold knyttet til helse og sykdom, medisin og behandling over tid og på tvers av land. Videre studerer prosjektet hvordan aktører benytter tradisjonelle og nyere medieplattformer for å formidle erfaringer og fremme interesser.

Prosjektet er tverrfaglig, og består av forskere med bakgrunn fra sosiologi, medievitenskap, historie og medisin.

Kandidaten vi rekrutterer skal utforme et selvstendig prosjekt med fokus på mediestrategier og mediepraksiser hos ulike aktører og interesse-grupper i dag,eller historiske analyser av mediedekning av helse og medisin over tid.

Søkekriterier:

  • Mastergrad eller tilsvarende utdanning innen samfunnsvitenskap, humaniora eller medisin

  • Innsikt i medievitenskapelige metoder vil være et pluss

  • Det er en fordel om søkeren kan vise til relevant arbeid for prosjektet

Søknadsfrist er 18. april 2017.

PhD-kandidaten vil bli en del av forskningsgruppa Politikk, Demokrati, Sivilsamfunnher ved Institutt for samfunnsforskning. 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Kjersti Thorbjørnsrud og leder for forskningsgruppa Kari Steen Johnsen.

Publisert 3. mars 2017 13:24 - Sist endret 23. mai 2018 15:43