Valgkamp: Kontakt en forsker

Behøver du en ekspertuttalelse i forbindelse med stortingsvalget? Se denne oversikten over hva våre forskere kan bidra med av fagkunnskap i valgkampen.

KUNNSKAPSBASERT DEBATT: I valgkampen uttaler mange ISF-forskere seg i media. Bakgrunnsbilde: Chris Brown, redigert.

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har forskere med ekspertise innen en rekke felter som kan bli av relevans under valgkampen. Vi forsker på arbeid, velferd, migrasjon, sivilsamfunn, digitalisering og valg og demokrati.

Trykk på emneknaggene til høyre for en oversikt. Du kan også benytte søkefeltet øverst til høyre, og søke på andre tema som eksempelvis: barnetrygd, terror, kommunereformen, pensjonsreformen, asylpolitikk.

Forskere innen valg og demokrati

ISF har også et sterkt miljø for valgforskning. Det norske valgforskningsprogrammet startet ved instituttet på 1950-tallet, hvor det fortsatt holder hus. Forskere ved instituttet har stått for sentrale bidrag til valg- og demokratiforskningen gjennom flere tiår.

I oversikten under finner du forskere som dekker områder som stemmegivning, politisk deltakelse, valgordninger, stemmerettsalder, internettvalg, folkeavstemninger og partiforskning. Ønsket kontaktform, og deres ekspertisefelt, står også beskrevet.

Ta gjerne kontakt med vår pressekontakt ved spørsmål.

Johannes Bergh

943 88 242
johannes.bergh@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: Prøv å ringe. Alternativt send e-post, så ringer han tilbake.

Johannes Bergh er leder (sammen med Bernt Aardal) av Valgforskningsprogrammet og Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Han var tidligere prosjektleder for lokaldemokratiundersøkelsen ved samme institutt. Bergh forsker på tema som politisk deltagelse, stemmegivning, politisk mobilisering av ungdom, valgordninger og ulike prosjekter knyttet til demokratiske innovasjoner og reformer.

Les mer og se oversikt over forskningen til Johannes Bergh.

Rune Karlsen

22 71 91 70
916 88 219
rune.karlsen@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: e-post eller telefon

Rune Karlsen er spesielt opptatt av politisk kommunikasjon, og kan svare på spørsmål om kommunikasjon i og organisering av valgkamp, politiske partier, mediebruk (inkludert sosiale medier), samt politisk representasjon.

Les mer og se oversikt over forskningen til Rune Karlsen.

Jo Saglie

991 62 131
jo.saglie@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: e-post eller telefon

Jo Saglies forskningsfelter omfatter blant annet lokalvalg og lokaldemokrati, Sametinget og sametingsvalg, og politiske partier. I forbindelse med høstens valg kan han bidra med kunnskap om sametingsvalget, og dessuten ulike sider ved stortingsvalget, blant annet spørsmål om politiske partier og deres organisasjoner, om politisk deltakelse mer generelt, og om valgordninger og personvalg. Han har også deltatt i evalueringene av forsøkene med internettvalg og nedsatt stemmerettsalder. Han kommenterer ikke meningsmålinger om partioppslutninger.

Les mer og se oversikt over forskningen til Jo Saglie.

Signe Bock Segaard

994 28 724
signe.b.segaard@samfunnsforskning.no

Ønsket kontaktform: Prøv å ringe eller send sms. Alternativt send e-post, så ringer hun tilbake.

Signe Bock Segaard har tidligere vært leder på forskningsprosjekter om forsøk med internettvalg i Norge, kvinner i lokalpolitikk og kirkevalg. Segaards forskningsområder knyttet til valg inkluderer temaer som velgeratferd, representasjon og deltagelse, prinsippet om hemmelig stemmegivning, internettvalg, digitalt demokrati og folkeavstemninger.

Segaard har dansk bakgrunn og brukes i media særlig som kommentator for dansk/norsk politikk.

Les mer og se oversikt over forskningen til Signe Bock Segaard.

Bernt Aardal

22 84 42 34
92 43 48 01
bernt.aardal@samfunnsforskning.no
bernt.aardal@stv.uio.no

Ønsket kontaktform: e-post eller telefon

Professor Bernt Aardal er ofte brukt som kommentator i media, og har skrevet en rekke publikasjoner om blant annet: valg og holdningsdannelse, offentlig opinion og valgordninger. Aardal har ledet Valgforskningsprogrammet siden 1985.

Les mer og se oversikt over forskningen til Bernt Aardal.

Av Sara Talleraas
Publisert 11. sep. 2017 23:00 - Sist endret 6. apr. 2018 15:37