Utlysning av forskningsstipend innen økonomi og entreprenørskap

P. M. Røwdes stiftelse deler ut ett eller flere forskningsstipend på opp til 150.000 kroner til prosjekter om økonomisk utvikling i Norge. Søknadsfrist er i år 1. april.

STIPENDUTLYSNING: P. M. Røwdes stiftelse støtter forskning på norsk økonomisk utvikling og entreprenørskap (Foto: Colourbox).

STIPENDUTLYSNING: P. M. Røwdes stiftelse støtter forskning på norsk økonomisk utvikling og entreprenørskap (Foto: Colourbox).

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider, samt budsjett, tidsplan, redegjørelse for andre finansieringskilder, og forskerens CV.

Sekretariatet for P.M. Røwdes stiftelse er hos Institutt for samfunnsforskning.

Frist for å søke er i år 1. april 2017. Søknad sendes på e-post til: isf@samfunnsforskning.no

Hva støtter Røwdefondet?

Fondet vil støtte både grunnlagsforskning og mer individuelt fokuserte studier innen feltet økonomi og entreprenørskap.

Prosjekter som kombinerer disse tre perspektivene vil bli prioritert:

 1. Tverrfaglig perspektiv, som går ut over de snevre spesialdisiplinene.

 2. Historisk perspektiv, slik at langsiktig betydning og kontekst klarlegges. 

 3. Sammenlignende perspektiv, som utviklingstendenser i Norge og generelle utviklingstendenser.

Mer informasjon om stiftelsen og stipendet finner du på www.rowdefondet.no.

Tildeling av stipend vil bli offentliggjort innen begynnelsen av juni 2017.

P. M. Røwdes stiftelse til støtte av forskning omkring norsk økonomisk utvikling ble opprettet av professor Arvid Brodersen i 1992 og støtter forskning om norsk økonomisk utvikling, med vekt på handel og industri. Betydningen av entreprenørskap, samt av de institusjoner og den kultur som omgir entreprenørene, skal spille en sentral rolle. 

Av Katrine Denstad
Publisert 1. feb. 2017 10:05 - Sist endret 4. juli 2017 10:08