Tidsskrift for samfunnsforskning er nå tilgjengelig for alle

Publikasjonen Tidsskrift for samfunnsforskning er nå blitt tilgjengelig på nett, helt gratis, for alle. TfS er nå et Open Access-tidsskrift.

Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er, etter 57 år, tilgjengelig på nett uten kostnad for noen – uansett hvor de befinner seg. Fra og med nummer 1–2017, som lanseres i dag, torsdag, er TfS et Open Access-tidsskrift.

Redaktørene Rune Karlsen og Arnfinn H. Midtbøen mener det er riktig og viktig at forskning som finansieres av offentlige midler og skrives på norsk, er åpent tilgjengelig for den norske offentligheten:

– Dette er en merkedag i tidsskriftets lange historie. Vi er veldig godt fornøyd med at TfS nå blir åpent tilgjengelig på nett. Det er mye god og relevant forskning som skoleungdom, studenter, lærere, organisasjoner, forvaltningen, journalister og andre samfunnsinteresserte nå kan lese direkte fra kilden. Vi legger også stor vekt på at artiklene i TfS formidler forskning med et godt og forståelig språk, sier de to redaktørene.

Nummer 1–2017 er et godt eksempel på forskningsformidling med vekt på lesbarhet og bredt nedslagsfelt. Den inneholder tre artikler, to forskningskommentarer, og fem bokanmeldelser.

Innhold TfS, nr. 1, 2017 

ARTIKLER

«Øvst ved bordet?» Ein analyse av kapitalhierarki ved Noregs Banks årsmiddag
Johs. Hjellbrekke og Olav Korsnes 

Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?
Martin Isungset, Mats Lillehagen og Elisabeth Ugreninov

Musikkfestivalens kollektive effervesens
Lisbeth Elvira Levang, Tor Anders Bye, Anne Hirrich, Nina Aas Røkkum, Thomas Ueland Torp og Aksel Tjora 

FORSKNINGSKOMMENTARER

Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk?
Bjarte Folkestad, Jo Saglie og Signe Bock Segaard

Vår utålmodighet med ungdom
Kristoffer Chelsom Vogt 

BOKANMELDELSER

Kommunereform i perspektiv
Asbjørn Røiseland

Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring
Anders Todal Jenssen

Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Kristoffer Chelsom Vogt

Hva er EU godt for?
Peter Nedergaard

Før og efter stemmeretten: Køn, demokrati og velfærd
Gro Hagemann

Publisert 15. feb. 2017 15:16 - Sist endret 1. des. 2017 14:06