Sametingsvalg: Ulik velgeratferd i Norge og Sverige

I morgen presenterer forskere nye funn om velgeratferden i de norske og svenske sametingsvalgene.

Sámediggi: Her ser vi Sametingsrådet som satt fra 2009 til 2013. Foto: Sámediggi Sametinget, flickr.com.

Sámediggi: Her ser vi Sametingsrådet som satt fra 2009 til 2013. Foto: Sámediggi Sametinget, flickr.com.

I forbindelse med Sametingets plenum onsdag 31. mai presenterer forskerne resultatene fra undersøkelsen av sametingsvalgene i Norge og Sverige i 2013.

Jo Saglie forteller at de finner betydelige forskjeller mellom samepolitikken på norsk og svensk side.

– Dette gjelder ikke bare i sametingenes lovgrunnlag, ressurser og institusjonelle utforming, men vi ser også forskjeller i velgernes atferd og holdninger i de to landene, sier Saglie.

Forskerne har blant annet undersøkt hvilken tillit velgerne har til Sametingene i Norge og Sverige, valgdeltakelsen, hvordan mediene dekker sametingsvalgene og hvilke holdninger velgerne har til kriteriene for registrering i sametingenes valgmanntall.

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom forskere i Norge og Sverige. Valgundersøkelsen vil senere presenteres i boka Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige. Boken lanseres i løpet av august/september.

Presentasjonen er i plenumsalen onsdag 31. mai kl. 14.00 – 15.00. Den blir også sendt direkte på Sametingets nett-tv: http://tv.samediggi.no/.

Program

  • Innledning ved Jo Saglie, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
  • Hvem skal med? Holdninger til kriteriene for registrering i sametingenes valgmanntall. Torunn Pettersen, forsker Sámi allaskuvla
  • Skillelinjer og partier på sametingene i Norge og Sverige: hvorfor så ulike? Johannes Bergh, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
  • Samiske allmennkringkastere og dekningen av sametingsvalgene. Eva Josefsen (tidligere forsker i Norut Alta og Universitetet i Tromsø)

Prosjektet er på norsk side delfinansiert av Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). På svensk side har forskningsrådet Formas (Forskningsrådet för miljö, areelle näringar och samhällsbyggande) finansiert undersøkelsen.

For mer informasjon:

Jo Saglie, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, 991 61 131 eller jo.saglie@samfunnsforskning.no

Se også:

Av Sara Talleraas
Publisert 30. mai 2017 12:46 - Sist endret 15. sep. 2017 11:29