Rasediskriminering av jobbsøkere i USA: Ingen endring de siste 25 årene

Hvite amerikanere blir oftere innkalt til jobbintervjuer enn afroamerikanere og latinamerikanere med tilsvarende bakgrunn, viser en ny studie fra ISF-forsker og amerikanske kolleger.

Foto: Colourbox

Debatten om rase og diskriminering i USA har økt i intensitet de siste årene, knyttet til ulike spørsmål som blant annet politivold, innvandring og ytringsfrihet. Flere store undersøkelser har antydet at fordommene mot minoriteter er redusert i den amerikanske befolkningen, likevel viser en ny studie fra ISF-forsker Arnfinn H. Midtbøen og tre amerikanske kolleger at diskrimineringen av afroamerikanere i ansettelsesprosesser er på samme nivå som for 25 år siden. Også latinamerikanere har klart lavere sannsynlighet for å bli innkalt til jobbintervju i USA, sammenlignet med hvite amerikanere med tilsvarende bakgrunn og cv.

Studien ble publisert i det ledende tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, og forfatterne har også skrevet om funnene sine i Harvard Business Review.

Hva har dere funnet ut?

Arnfinn H. Midtbøen, Institutt for samfunnsforskning
Arnfinn H. Midtbøen, Institutt for samfunnsforskning

– Studien viser at hvite amerikanere i perioden 1989 til 2015 i gjennomsnitt har fått 36 prosent flere invitasjoner til jobbintervju enn likt kvalifiserte afroamerikanere og 24 prosent flere invitasjoner enn likt kvalifiserte latinamerikanere. Når det gjelder endring over tid, finner vi en svak reduksjon i diskrimineringen mot latinamerikanere i perioden, mens diskrimineringen mot svarte amerikanere har forblitt uendret de siste 25 årene, forteller Arnfinn H. Midtbøen.

Hvordan har dere undersøkt dette?

– Vi har samlet inn, kodet og gjennomført en metaanalyse av alle eksperimentelle studier av rasediskriminering i USA, såkalte felteksperimenter. Dette er regnet som den klart sikreste metoden for å undersøke forekomsten av diskriminering, fordi man undersøker hvordan likt kvalifiserte søkere med ulike navn eller ulik hudfarge behandles i jobbsøkerprosessen. Ved å gjøre en metaanalyse av alle slike studier kan vi si noe om endring over tid. Til sammen bygger studien vår på over 54.000 søknader sendt til rundt 25.000 stillingsutlysninger. 

Hva kan vi lære av denne studien?

– Den viktigste lærdommen er at diskriminering mot svarte amerikanere er et påfallende stabilt fenomen i USA, og forblir stabilt til tross for positive endringer i folks holdninger til afroamerikanere. Subtile former for bias eller fordommer fortsetter å påvirke ansettelsesprosesser, og dette er én av flere viktige forklaringer på vedvarende ulikhet i inntekt og sysselsetting mellom svarte og hvite amerikanere. Dette viser at det fortsatt er behov for proaktiv antidiskrimineringspolitikk i USA. 

 

Emneord: Arbeid Av Hallvard Kvale
Publisert 13. okt. 2017 08:54 - Sist endret 29. juli 2020 00:30